Greit å levere for seint

Rekker du ikke fristen for å levere aksjeoversikten til likningsmyndighetene, skal du likevel slippe forsinkelsesgebyr.

Lønnstakere og pensjonister som har behov for mer tid til å korrigere opplysninger i Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis vil ikke få forsinkelsesavgift hvis de leverer selvangivelsen og aksjeoppgaven innen 10. mai. Dette innebærer at aksjonærer kan levere frem til 10. mai.

Leveres selvangivelsen etter 30. april, må skattyter imidlertid regne med først å få skatteoppgjøret til høsten.

Berørte aksjonærer som vil unngå renter på restskatt, kan betale tilleggsforskudd innen 10. mai.

Egen feil

Skatteetaten har sendt ut Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis til 484.000 lønnstakere og pensjonister. Enkelte beløp fra oppgaven skal overføres til selvangivelsen. Oppgaven ble sendt ut senere enn forutsatt, og det er også avdekket enkelte feil og mangler.

De forhåndsutfylte opplysningene i oppgaven er hentet fra blant annet aksjeselskapene og opplysninger fra Beholdningsoppgaver som aksjonærene sendte inn i fjor. I en del oppgaver mangler enkelte opplysninger, og det er avdekket feil i noen av opplysningene. Dette gjelder et mindretall av oppgavene. Oversikt over feil og eventuelle årsaker til avvik fra de opplysninger skattyter oppgav i beholdningsoppgaven i 2006, er lagt ut på www.skatteetaten.no

Husk kontroll

Opplysningene i oppgaven må kontrolleres nøye. Skattyter skal eventuelt korrigere og returnere oppgaven.

Endrer aksjonæren den forhåndsutfylte anskaffelsesverdien, blir forhåndsutfylt skattepliktig utbytte, gevinst og fradragsberettiget tap feil. Eventuelt skattepliktig utbytte, gevinst eller fradragsberettiget tap må derfor beregnes på nytt. De som leverer oppgaven elektronisk og endrer i oppgaven, vil etter noen få dager få tilgang til en oppdatert oppgave på www.skatteetaten.no/aksjer. De som leverer på papir må beregne dette selv. Skattepliktige beløp skal deretter overføres til selvangivelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Næringsdrivende aksjonærer har frist til 31. mai.

DinSide: Men kan andre også tillate seg å levere for seint?

- Nei, dette gjelder bare berørte aksjonærer. Andre må man søke om utsettelse, ellers utløses det en forsinkelsesavgift, sier Lise Halvorsen, informasjonsdirektør i Skatteetaten, til DinSide.

Er du sent ute, og tror du ikke at du rekker fristen på mandag, bør du altså veldig raskt sende en søknad om utsettelse til likningsmyndighetene.

Mer om skatt i siste liten: