Graving, drypp, dører & vinduer

Naboen kan ikke sette i gang graving, bygging, sprenging eller annet uten at det er tatt nødvendige forholdsregler mot utrasing, signing, steinsprut.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vil du sette i gang tiltak som kan medføre skade eller ulempe på naboeiendom, har du alltid en varslingsplikt overfor naboene.

Fire meters grensen. Plan og bygningsloven har også flere krav til bygningers plassering:

  • Blant annet er utgangspunktet at bygninger skal ha en avstand fra nabogrensen som minst svarer til bygningens halve høyde, minimum 4 meter.
  • Kommunen kan likevel godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense dersom eieren av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller det gjelder garasje/uthus som har en lavere grunnflate enn 50 kvadratmeter.¨

    Du finner en oversikt over "ikke meldepliktige tiltak" her: http://www.byggetillatelse.no/ikke_søknads.htm

Snøras, takdrypp

Ingen må bygge slik at takdrypp eller snøras faller ned på naboeiendommen slik at det er til skade eller ulempe for naboen.

Dører, vinduer

Dører, vinduer og andre gjennomsiktige åpninger skal ikke være nærmere naboeiendommen enn 1,25 meter.