Gravide trenger ro

Gravide kvinner bør ikke stresse. Fosterets hjerne påvirkes og gjør at barnet tåler mindre stress i voksen alder.

Gravide trenger ro
Gravide kvinner bør ikke stresse. Fosterets hjerne påvirkes og gjør at barnet tåler mindre stress i voksen alder.

Av Hanna Hånes

Gravide kvinner trenger ro. Også i spedbarnstiden er det viktig med lite stresshormoner og mye ro både for mor og barn.

- Ro og lite stress er viktig fra første sekund i barnets liv, sier den svenske stressforskeren Markus Heilig. På den svenske legekongressen Riksstämman la han i dag fram siste nytt i stressforskning.

Sårbart
Nye studier viser at fosteret kan påvirkes hvis mor har mye stresshormoner i blodet under svangerskapet. Også etter fødselen kan stress påvirke fosterets hjerne. Påvirkningene vil prege barnet for resten av livet. Hvis det er påvirket av stresshormoner i fosterliv og spedbarnsperiode, vil det bli mer utsatt for angst, depresjon og andre stressykdommer i voksen alder.

- Ro og fred under svangerskap og spedbarnstid er en investering i neste generasjon, sier Heilig. Han kan ikke angi hvor lang den sårbare perioden er, men trolig påvirkes barnet hele første leveåret. Den første tiden etter fødselen er nok viktigst, mener han.

Stresshormoner
- Hvilke hormoner er det som påvirker barnet?

- Nøkkelen er signalstoffet CRH i hjernen. Det er dette signalstoffet som styrer kroppens produksjon av stresshormonet kortisol, sier Heilig til mozon.no. Hvis fosteret utsettes for mye CRH og kortisol fra mors blod, blir fosterets hjerne påvirket slik at barnet i voksen alder lettere får stressreaksjoner. Det vil tåle mindre stress, hjernen og stressystemene lar seg lettere påvirke.

- Kan man gjøre noe for å motvirke det, hvis skaden først har skjedd?

- Mye omsorg og kroppskontakt, ro og fred i spedbarnstiden kan motvirke stress-skader under svangerskapet, sier Heilig.

Øker
Forskerne er opptatt av hvorfor mennesker er utsatt for å få stressykdommer. Dette øker i den svenske befolkningen. Stadig flere er langtidssykdmeldte på grunn av mentale stressreaksjoner med utbrenning og depresjoner og på grunn av høyt blodtrykk, ryggsmerter og andre plager som har med stress å gjøre.

Hjerneforskning viser at foruten signalstoffet CRH, spiller også nevropeptid Y en rolle. Dette nevropeptidet er en beskyttende faktor.

- I framtiden håper vi å ha legemidler som påvirker disse to stoffene, sier Heilig.

Mozon.no