Gravide bør unngå stor ferskvannsfisk

Kilosfisker av viltlevende ørret og røye kan inneholde høye konsentrasjoner kvikksølv. Dette kan gi fosterskader. Statens næringsmiddeltilsyn advarer derfor både gravide og ammende.

Gravide og ammende bør unngå stor ferskvannsfisk

Kilosfisker av viltlevende ørret og røye kan inneholde høye konsentrasjoner kvikksølv. Dette kan gi fosterskader. Statens næringsmiddeltilsyn advarer derfor gravide og ammende.

Av Hanna Hånes

Ferskvannsørret og røye kan inneholde større mengder kvikksølv enn det man tidligere trodde. Gravide og ammende bør derfor unngå å spise vill ferskvannsfisk som veier mer enn en kilo. Tidligere er det advart mot gjedde og abbor som måler mer enn 25 cm i lengde. Oppdrettsfisk er det derimot trygt å spise.

Jo eldre fisken er, jo mer kvikksølv av den farlige forbindelsen metyl-kvikksølv rekker fisken å lagre i kroppsvevet. Større mengder metyl-kvikksølv kan i større mengder gi hjerneskader hos fostre.

Litt i all fisk

Metyl-kvikksølv (MeHg) dannes i bunnsedimenter og oppkonsentreres i næringskjeden. Siden kvikksølv finnes naturlig, er MeHg til stede i all salt- og ferskvannsfisk, men menneskeskapt forurensning har økt nivået. Tidligere undersøkelser viser at kvikksølvinnholdet i mindre eksemplarer av viltlevende ørret ligger under 0,5 mg/kg, som er den maksimalt tillatte konsentrasjonen i de fleste typer fisk. Nye analyser av større ørret har imidlertid avdekket nivåer opptil 4,2 mg/kg, uten at noen punktkilde for kvikksølvforurensningen er kjent. Kvikksølvet er muligens langtransportert med luftmassene, og man har indikasjoner på at problemet er landsdekkende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste årene er det publisert resultater fra flere befolkningsstudier som tyder på at det er sammenheng mellom inntak av MeHg fra sjømat og forstyrret utvikling av nervesystemet i fosteret. Dette kan måles i form av dårligere konsentrasjonsevne, senere språkutvikling og dårligere finmotorikk. Forskerne er ikke sikre på hvor lave nivåer som kan gi slike skader hos mennesker. Det ser ut til at et inntak på mellom 0,7 og 7 μg MeHg/kg kroppsvekt/uke kan medføre en økt risiko. Faren for skader er størst i 2. og 3 trimester i svangerskapet og tidlig i ammeperioden. Med et vanlig fiskekonsum kan man komme opp mot disse verdiene, og det anses derfor som viktig at kostholdsrådene for ferskvannsfisk overholdes av gravide og ammende.

Omega-3 viktig

Saltvannsfisk er derimot fortsatt sunn mat. For at fosteret og det nyfødte barnet skal få i seg de viktige omega-3-fettsyrene, bør mor spise saltvannsfisk, oppdrettsfisk eller ta tran. Hun kan også spise små eksemplarer av vill ferskvannsfisk. mozon.no 08.03.2001.