Gratulerer med 150 -årsdagen!

Vil du feire 1000-årsdagen din? Eller er 120 lenge nok? Forskere hevder at levealderen vil øke betraktelig.

Forskere hevder at moderne medisin kan føre til at vi lever helt til vi blir 120 år gamle.

Hvor fort og langt det vil gå, er ikke sikkert. Men trenden er klar: Vi blir eldre.

1000 år gammel
- Levealderen har økt lenge, og det vil trolig fortsette med det, sier Helge Brunborg, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå, til Mozon.

Han sier videre at Statistisk sentralbyrå har foretatt en prognose av hvor lenge vi kan komme til å leve. I 2060 kan menns forventede levealder være på 83,4-87,8 år, mens det for kvinner vil være 86,9-92,7 år. Nåværende forventede levealder er henholdsvis 77,5 og 82,1 år.

Richard Miller ved University of Michigan Medical School går enda lenger. Han hevder at tester på mus og rotter viser at livslengden kan økes med 40 prosent, noe som tilsvarer en levealder på 112 år for mennesker, skriver MSNBC.

Millers antakelser er likevel små i forhold til Aubrey de Greys, biomedisinsk gerontolog ved Cambridge University, spådommer.

- Ved omfattende reparasjon og vedlikehold av kroppen, kan vi leve til vi er 1000 år gamle, sier han til Mozon.

Han sier at den første personen som lever i 1000 år allerede kan være født. Grunnen til at vi kan leve så lenge, er at kroppen er en komplisert maskin som i prinsippet kan vedlikeholdes som en bil eller et hus.

- Det er bare snakk om tid før vi blir flinke nok til å vedlikeholde menneskekroppen, sier han.

Bedre helse
Mange leveår ekstra høres vel og bra ut for de fleste. Spørsmålet som melder seg er likevel hvorvidt vi vil få flere sunne og friske år, eller om antall år med sykdom og plager blir flere.

Helge Brunborg mener det første.

- Vi kommer til å få bedre helse. Det virker ikke som om vi vil få sykdommer og plager like tidlig som i dag, sier han.

Den eneste sykdommen som kan synes vanskelig å forskyve over alderen, er Alzheimers sykdom.

de Grey mener det samme som Brunborg.

- Den viktigste gode tingen, er at vi ikke vil ha noen av de grusomme lidelsene som nå resulterer i aldring. Samfunnet vil være veldig annerledes på mange måter, og noen ting vil bli vanskelig å venne seg til, men det vil bli et mye bedre liv enn i dag, sier han.

Positivt
Brunborg synes det er positivt at levealderen øker.

- Det betyr at færre dør i ung alder og flere lever lenger, sier han.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at levealderen i Norge har økt betraktelig de siste to hundre årene. Vi kan forvente å leve omtrent 34 år lenger enn vi kunne i 1846. Siden 1980 har den forventede levealderen økt med fem år for menn og tre år for kvinner. Økningen er med andre ord større for menn enn for kvinner.

I Norge er det befolkningen i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal, samt menn i Akershus og Nord-Trøndelag som lever lengst. Disse lever omtrent ett år lenger enn gjennomsnittet. Verst er det for beboere i Finnmark, som er fylket med høyest dødelighet. Her lever man tre år mindre enn i de nevnte fylkene.

Det er også flere ting du kan gjøre for å leve et langt liv. Blant annet skal ekteskapet forlenge livet. Et langt liv kan du også få hvis du har høy IQ.

Her er andre hemmeligheter bak et langt liv.

 

Mozon, 20.3.2006