Har du mobiltelefon har du ingen mulighet til å sende <I>helt</I> gratis tekstmeldinger. Har du ISDN åpner muligheten seg.
Har du mobiltelefon har du ingen mulighet til å sende helt gratis tekstmeldinger. Har du ISDN åpner muligheten seg.Vis mer

Gratis tekstmeldinger? Her er status

Telenor annonserte fredag at ISDN-abbonnenter kan sende tekstmeldinger fra ISDN-telefonen hjemme. Og ikke nok med det: tekst fra ISDN til ISDN blir gratis! Vi har sett på hvilke andre muligheter du har til å snakke med din venn - gratis.

Nå er det ikke lenger bare mobiltelefonen som kan brukes til å sende tekstmeldinger. Fra 1. desember lanserer Telenor/Telia tjenesten ”ISDN-tekst”, som gir norske kunder mulighet til å sende og motta tekstmeldinger på hjemmetelefonen. Forutsetningen er at du har ISDN, og et telefonapparat med denne funksjonen innebygd.

Inntil videre blir det gratis å sende tekstmeldinger mellom ISDN-telefoner, mens det koster én krone å sende meldinger til mobiltelefon. Funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig i Norge, opplyser Telenor.

Netcom: Gratis SMS via nettet

På hjemmesidene til Netcom kan du sende gratis SMS-meldinger, men bare til Netcom-abonnenter.

Epost: Både til Telenor- og Netcomabonnenter

Telenor tilbyr ikke gratis tekstmeldinger via Internett, men via epost når du både Netcom- og Telenorabonnenter. Aberet med Telenor-kunder er at de må være registrert som Mobilpost-kunde - noe som koster dem 20 kroner per måned.

Fremgangsmåten for å sende epostmeldinger til mobiltelefoner finner du på hjemmesidene til begge selskapene.

Har stoppet gratis tekstmeldinger via utlandet

Tidligere i år var det mulig å sende gratis tekstmeldinger via internasjonale aktører på Internett. To av de mest populære tjenestene, en hjemmeside i Sør-Afrika, og en i Belgia, ser nå begge ut til å være stengt. Både Telenor og Netcom har jobbet, og jobber, intenst med å blokkere slike tjenester.

Smutthull for kontantkortkunder også stengt

Kontantkortkunder kunne inntil nylig omprogrammere telefonen slik at tekstmeldinger ble styrt utenom Telenor og Netcoms beskjedsentraler. Slik ble det mulig å sende gratis SMS-meldinger.

Undersøkelser DinSide gjorde på fredag tyder på Telenor og Netcom har lykkes å stenge flesteparten av numrene til utenlandske beskjedsentraler.

Telenor senker prisene på tekstmeldinger

Telenor senker prisene på tekstmeldinger i to runder, først til én krone fra 1. desember, så til 0,75 øre fra 1. februar 2000. Dessverre får ikke kontantkortkunder glede av dette. De må fremdeles betale 1,50 kroner. Netcom har ennå ikke gitt lyd fra seg som respons på dette. Her må alle betale 1,50 øre per tekstmelding.

Billigere tekstmeldinger ved registrering på Internett


Kontantkortkunder kan imidlertid oppnå lavere pris på tekstmeldinger via Internett ved å registrere seg på de nye konseptene: "Netcom Mother" og Telenors "Salto.com". Begge konseptene gir en rekke fordeler. Det viktigste er lave priser på samtaler og tekstmeldinger, og et eget bonusprogram. Kunden kan opparbeide seg bonuspoeng på grunnlag av forbrukt ringetid, ved verving av ny abonnenter og på bursdagen. Bonuspoengene veksles inn i fri ringetid.

Både Netcom Mother og salto.com gir mulighet til å sende tekstmedlinger helt ned i én krone per melding.

Er du bare "vanlig" kontantkortkunde burde du derfor registrere deg snarest! Her er linkene:

Zalto.com
Netcom Mother