Gratis strømprisvarsling!

Du kan automatisk motta en melding pr. epost når den antatte besparelsen ved å bytte strømleverandør blir høyere enn et beløp du selv velger.

Vi tør påstå at de som har oppdaget DinSides strømkalkulator har strømmarkedet for sine føtter på en helt annen måte enn dem som forsøker å følge med gjennom aviser eller andre media.

Og nå blir det enda bedre. Med DinSides Strømprisvarsler slipper du selv å følge med på prisene fra uke til uke. Strømprisvarsleren følger med på prisene hos alle strømleverandørene i Norge og varsler deg når noen gir et tilbud som gjør at du kan spare mer enn en varslingsgrense du selv velger.

Strømprisvarsleren

Du starter Srømprisvarsleren fra strømkalkulatoren. Denne har nå fått en knapp som er merket "E-postvarsling". Når du har stilt inn kalkulatoren på din netteier, din strømleverandør og ditt årsforbruk, kan du trykke på denne knappen. Du får nå spørsmål om ved hvilken potensiell årsbesparelse du vil varsles.

Strømprisvarsleren har bare variable priser. Disse kan endres på to ukers varsel, og den årlige besparelsen strømkalkulatoren beregner blir bare en illustrasjon på prisforskjellen. Likevel er det nok ingen bedre måte å få en følelse med prisforskjellene på.

Velger du f.eks. 50 kroner som varslingsgrense, må du regne med å få mange ebrev fra Strømprisvarsleren. Om du velger 1.000 kroner, og du har et normalt høyt strømforbruk, må du regne med å bli varslet relativt sjeldent. Kanskje aldri.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En høy grense gjør at du ikke forstyrres i utrengsmål. Men det koster som sagt ingenting å bytte leverandør, og det er kanskje dumt å velge ikke å bli tipset om selv mindre besparelser.

For at vi skal kunne sende deg et varsel, blir du bedt om å oppgi en epostadresse.

Ikke automatisk bytte

I en ikke fjern fremtid kan det sikkert lages teknologi som lar en maskin som er koblet mot internett bytte strømleverandør for deg automatisk. Det gjør ikke DinSides epostvarsler. Når du mottar epostvarslet, må du gå til strømkalkulatoren, fylle ut byttebrevet og sende eller fakse det til den nye strømleverandøren.

Endring og sletting

Ved senere å gå til kalkulatoren og trykke på knappen for epostvarsling, kan du når som helst endre dine registrerte data eller slette deg som bruker. For at ikke andre skal kunne slette deg, blir du bedt om et passord når du registrerer deg.

Om du ikke har fått noen ebrev i løpet av to år, blir du uansett automatisk slettet fra tjenesten.

Regner én gang i uken

Strømprislisten til DinSide bygger på prisene som ukentlig samles inn av Konkurransetilsynet. Vi kjører derfor strømprisvarsleren én gang i uken, når de nye prisene har kommet inn. Vår datamaskin foretar individuelle beregninger, og ebrev sendes de brukere som får en større potensiell besparelse enn varslingsgrensen de har valgt.

Konsesjon

Koblingen strømpris/epostadresse/årsforbruk er persondata (om enn ikke veldig sensitive). DinSide har derfor søkt om, og fått, konsesjon fra Datatilsynet for å opprette og drive denne tjenesten.

DinSide vil ikke røpe din epostadresse og/eller strømdata for noen, og vil bruke epostadressen bare til automatisk utsending av strømprisvarsler og eventuell andre beskjeder som er direkte knyttet til tjenesten.

Strømprisvarsleren er en gratis tjeneste. DinSide mottar heller ikke noen form for godtgjørelse fra strømleverandørene ut over de gangene disse rykker inn vanlige annonser hos oss.