Binder du renten nå, er merkostnaden kanskje null - til neste år.
Binder du renten nå, er merkostnaden kanskje null - til neste år.Vis mer

Gratis fastrente - om ett år

Om ett år er sannsynligvis prisen for fast studielånsrente blitt omtrent null. I år betaler du premien.

Binde eller ikke binde? Dette er det evige spørsmål, ikke minst når det gjelder studielånet.

I morgen, 10. januar, går søknadsfristen ut for fast rente på studielånet fra 1. januar. Da kan du velge om du vil binde renta på 5,0 prosent i i tre år, eller 5,1 prosent i fem år. Begge fastrenteavtalene gjelder fra nyttår.

Gjeldende fra samme dato kan du også velge 4,0 prosent flytende rente. Fra 1. april opplyser Lånekassen at den flytende renta vil bli satt opp til 4,4 prosent.

Så hva skal en velge i disse tidene med renteoppgang - og hvorfor?

Svaret ligger ikke i vinden, men i noe så prosaisk som Lånekassens forskrift, som riktignok oppdateres hvert år, men er ganske så lik fra år til år.

Både den flytende og den faste renten på studielånet fastsettes etter regler i denne forskriften. Forstår du disse reglene, vil du lettere kunne vurdere selv om du skal binde studielånsrenten eller la være.

Både den flytende og den faste renten på studielånet fastsettes med utgangspunkt i produkter som Norges Bank tilbyr i pengemarkedet. Begge rentene inneholder et påslag på ett prosentpoeng, til dekking av Lånekassens administrasjonskostnader og -tap. Men dermed er likhetene slutt.

Flytende: Fra sensommeren


I "bånn" for den flytende studielånsrenten ligger renten for tre til seks måneder siden på statskasseveksler (kortsiktige fordinger på sentralbanken. Tidligere het de statssertifikater) som har null til tre måneder igjen til innløsning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er altså renten på statskasseveksler i juli, august og september i fjor som avgjør den flytende studielånsrenten som gjelder fra 1. januar i år.

Den flytende renten fra 1. april settes med utgangspunkt i renten på samme typen statskasseveksler i siste kvartal i fjor.


Fastrenten: Fra november

Tilbudet du får om rentebinding i tre eller fem år, er fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner som har henholdsvis tre og fem år igjen til innløsning.

Som grunnlag for fastrenten bruker man observasjoner av nyere dato enn for den flytende renten, og bare én måneds observasjonsperiode. Observasjonene som ligger til grunn for fastrentetilbudene som gjelder fra 1. januar i år er fra november 06.

Observasjonsperiodene for fast rente er februar, mai, august og november hvert år.

Unik mulighet

De ulike observasjonsperiodene for henholdsvis flytende og fast rente gjør at du har et unikt grunnlag for å vurdere å binde eller ikke binde studielånsrenten, i forhold til andre lån.

Du har til enhver tid kunnskap om hva den flytende renten vil være i et halvår frem i tid, og om hvilken vei den beveger seg. I første halvår i år, er tendensen tydelig oppadgående, fra 4 prosent i første kvartal, til 4,4 prosent i årets neste. Du vet også en del om hva de mest kortsiktige pengemarkedsrentene kan tenkes å bli i resten av 2007. Det er ikke utenkelig at foliorenten til Norges Bank økes med et halvt prosentpoeng eller mer fra dagens 3,50, noe som kan gi flytende studielånsrenter rundt 5,0 prosent eller mer i andre halvår.

Litt spekulasjon

Om fastrentetilbudene har du i dag informasjon om hvilken vei prisene har beveget seg siden november. Renten på norske statsobligasjoner med tre og fem års bindingstid i november ga fastrenter på henholdsvis 5,0 og 5,1 prosent fra nyttår. Det eneste du mangler kunnskap om, er hva lånekassens neste fastrentetilbud vil være, fra 1. april, basert på obligasjonsrentene i februar som kommer. Her må du spekulere.

Av Norges Banks statistikk kan du se at obligasjonsrentene har vist en svakt stigende tendens siden november. Fra en beregnet gjennomsnittsrente i november på 4,10 i november, har rentene økt med et kvart prosentpoeng, til 4,34 prosent i går, 8. januar. Vi har ingen gode grunner til å tro på noen nedgang i disse rentene - tvert i mot. Legger en Norges Banks statistikk til grunn, vil fastrentetilbudene fra 1. april kunne være en kvart prosent eller mer høyere enn dagens.

Oppsummering 2007
Studielånsrente1. kvartal2. kvartal3. kvartal 4. kvartal
Flytende4,04,44,75+?5,0+?
Fastrentetilbud 3 år5,05,25 ?5,25 +?5,25+?
Fastrentetilbud 5 år5,15,35+?5,35 +?5,35+?
Satser i prosent. Tegnene + og ? markerer DinSides hypoteser, som står for vår regning.


Oppsummert, ser landskapet i 2007 ut som i vår tabell, og det er slett ikke lett å gi generelle råd om hva som blir mest lønnsomt. Én krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen. Binder du renten i dag, kan det godt hende at du ender opp med å betale mer enn du ville ha gjort med flytende rente det første året, for deretter å betale omtrent like mye som flytende de påfølgende årene.

Ikke det dummeste

Usikkerheten er imidlertid stor, og det kan faktisk se ut som om det er nokså liten risiko for at du på sikt dummer deg ut ved å velge fastrente nå.

Det er derfor lettere enn det pleier å være å gi det vanlige rådet om å binde renten hvis du ikke tåler en renteoppgang. Og om ett år fra nå er sannsynligvis prisen for å binde studielånsrenta redusert til omtrent null.

Kilde: Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2007