Godt å være mann

Norske menn er fornøyde med seg selv. Og aller best liker de sin egen humor, viser en ny undersøkelse.

En landsdekkende undersøkelse om den moderne mann og hans selvbilde, viser at han har det bra. Det er Opinion som har gjennomført undersøkelsen for Allergruppen.

Bedre med alderen
Alder spiller en rolle når det gjelder mannens selvbilde. Jo eldre han blir, desto tryggere blir han på seg selv. Med alderen blir han mindre opptatt av utseende og klær. Etter å ha passert 40, reduseres også ønsket om å virke ungdommelig.

Bare fire prosent av mennene er helt fornøyd med kroppen sin. Til gjengjeld er 56 prosent ganske fornøyde, så stort sett liker de det de ser i speilet om morgenen.

Hele 90 prosent sier at de er fornøyde med humoren sin, og for mange er det dette de liker best med seg selv.

Det er ikke sikkert kvinner er like enige i dette. Selv om menn oftere får folk til å le, har kjønnene ulik humor.

Fritid og familie
Den norske mannen er opptatt av barn og fritidsinteresser. Nesten 80 prosent ønsker å bruke mer tid på familien. To tredjedeler mener at barn bringer lykke. 70 prosent vil prioritere fritidsinteresser i større grad i fremtiden.

Ifølge Frode Thuen, forsker og professor ved Universitetet i Bergen, er det i de fleste sammenhenger godtatt at menn bruker tid på barna. Men helt ideelt er det fremdeles ikke:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det forventes at en kvinne skal bruke mye tid på barna, men når en mann gjør det, blir det ofte oppfattet som at han gjør en spesielt god innsats, sier han.

Han sier videre at det ofte er slik at når hensynet til jobben kolliderer med hensynet til tid med barn og familie, så går jobben foran for menn, mens den ofte må vike for kvinnene.

Ikke press i hjemmet
Selv om likestilling i hjemmet lenge har vært i fokus, føler ikke mennene noe press på å delta i husarbeidet. I hvert fall hvis vi skal tro 70 prosent av mennene.

Men dette presset burde de kanskje føle? Menn gjør nemlig ikke like mye husarbeid som kvinner.

- Det er definitivt ikke likestilling i hjemmene, hva angår husarbeid. Menn gjør mer enn før, men fremdeles er det slik at kvinnene som regel tar hovedansvaret. Det er hun som sørger for at alt blir gjort til rett tid, mens han mer hjelper til, sier han.

Han påpeker at det er store nyanser og forskjeller mellom familier.

- For å snu denne trenden helt, må nok både menn og kvinner bidra. Menn med å ta mer ansvar, og kvinner med å stille større krav til sine menn, sier Thuen.

Mange kvinner foretrekker faktisk husarbeid fremfor sex. Les mer her.

Håper de ler med
Lars Hveem et eksempel på en av de fornøyde mennene i Norge:

- De gangene jeg tar meg tid til å tenke etter er jeg fornøyd. Kanskje litt sliten, men fornøyd. Jeg syns jeg har mange grunner til å være det, sier han.

Han er også blant de 90 prosentene som er fornøyd med humoren sin.

- Men jeg håper at andre ler med meg og ikke av meg når jeg tror jeg muntrer dem opp, sier han.

Hjemme deler han husarbeidet med kona, og er dermed med på å snu trenden i likestillingsdebatten i hjemmet.

- Av tradisjonelt husarbeid tar jeg kanskje 75-80 prosent av oppgavene. Hun bruker til gjengjeld minst like mye tid og energi på barnas skolearbeid, så det jevner seg ut, forteller Hveem til Mozon.no.

 

Mozon.no, 21.11.2006