Gode råd i tordenvær

Her er noen enkle kjøreregler du kan forholde deg til når tordenstormen raser som verst.

Den dyre stormen

 1. Gode råd i tordenvær


For å hindre personskader:

 • Søk ly innendørs
 • Hold deg unna vinduer og åpne dører
 • Ikke bruk telefonen
 • Unngå gjerder av metall, kraftledninger, rørledninger og andre metallstrukturer
 • Hold deg i bilen hvis du er på kjøretur
 • Ikke fyll drivstoff på bil eller båt etc.
 • Unngå opphold i småbåt
 • Kom deg på land hvis du bader
 • Ikke bruk fiskestang
 • Unngå åpne sletter, fjell- og bakketopper
 • Hold deg unna høye frittstående trær
 • Dersom det ikke finnes bygninger i nærheten, søk beskyttelse i hule, grøft eller forsenkning i terrenget, eller legg deg ned på bakken.

For å hindre skader på ting:

Lyn: Skrekkelig fascinerende. Pass på!
Lyn: Skrekkelig fascinerende. Pass på! Vis mer


 • Montér overspenningsvern
 • Trekk ut støpselet i elektriske apparater
 • Hvis lynnedslag forårsaker skade på flere gjenstander - få hele huset kontrollert av en elektriker. Kontakt forsikringsselskapet først. Som regel dekkes utgiftene til elektriker i slike tilfeller
 • Vær oppmerksom på at "senskader" kan oppstå lenge etter tordenværet.
Kilder: Norsk Brannvernforening og Finansnæringens Hovedorganisasjon/FNH