Innkasser gevinst på fastrentelånet ditt. Foto: tg
Innkasser gevinst på fastrentelånet ditt. Foto: tgVis mer

Gode nyheter for kunder med fastrentelån

Siden 1994 har Finansdepartementet arbeidet med å lage en ny lov som skal bedre forbrukernes rettigheter i forholdet til banken. Arbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt, og for å etterleve EØS-avtalen blir en midlertidig forskrift satt i kraft allerede fra årsskiftet.

For kunder med fastrentelån er den nye forskriften hyggelig lesning. Nå må samtlige norske banker gi lånekunder "symmetriske" betingelser på fastrentelån. Dette betyr at kunder med fastrentelån kan innkassere gevinst ved innfrielse av lånet til underkurs. Flere norske banker beholder i dag denne gevinsten selv.

- Arbeidet med den nye loven er dessverre forsinket, og for å imøtekomme EØS-avtalen har vi laget en forskrift som skal gjelde fra 1. januar 1999 frem til den nye loven kan tre i kraft rundt 2001, sier rådgiver Espen Bergh i justisdepartementet til DinSide.

Til underkurs

Som de fleste av oss smertelig har erfart har boligrenten omtrent doblet seg siden mai. Kunder som valgte fastrente i mai, la oss si til seks prosent, koser seg i dag med terminbeløp flere tusen kroner lavere enn det andre må betale for sitt boliglån med flytende rente. Men kunden med fastrentelån har enda en økonomisk fordel. På grunn av renteoppgangen taper banken på kunder med fastrentelån til seks prosent. Dersom du ønsker å innfri fastrentelånet i dag, noe du har full anledning til, vil derfor banken la deg innfri lånet for en mindre pengesum enn det lånet faktisk lyder på. Banken lar deg innfri fastrentelånet til underkurs.

Men ikke alle banker har vært så "snille" med kundene. Mange lånekunder med fastrentelån har i dag urettferdige avtaler der det går frem at kunden ikke får gevinsten ved å innfri til underkurs. Men nå endres altså dette ved den nye forskriften. Nå MÅ alle banker gi kunden gevinst dersom fastrentelån innfris til underkurs.

Ta gevinst

For deg som er så heldig å sitte med et fastrentelån tegnet tidlig i 1998 kan det være store penger å tjene på å innfri fastrentelånet nå:

Vi tenker oss at en lånekunde i mai bandt renten på boliglånet på én million kroner innenfor 80 prosent av lånetakst til seks prosents rente i 10 år. I dag, nesten et halvt år senere, ligger bankenes fastrente for samme type lån på omlag 8,5 prosent. Ser vi bort fra avdrag betalt i løpet av denne tiden, og i tillegg forutsetter at bankenes marginer er de samme i oktober som i mai, sitter lånekunden med en realiserbar gevinst på over 100.000 kroner.

Denne gevinsten opp når du dersom du i dag velger å innfri fastrentelånet. Du lånte én million kroner i mai, men kan i dag innfri lånet ved å betale banken 895.429 kroner. I tillegg har du allerede spart flere tusen kroner hver måned fordi du bant renten.

Gode penger å ha med seg, men ulempen er at de fleste må ta opp nytt lån og dermed betale rente etter dagens kurser, som jo er mye høyere enn den faste renten. Men dersom du er villig til å ta sjansen på at renten vil bevege seg nedover i tiden som kommer - og denne spådommen viser seg å holde stikk, sitter du uansett igjen med en pen gevinst.

Relaterte saker:
Innfri fastrentelånet!

Hele forskriften:
Forskrift