God virkning av HIV-medisin

En ny medisin mot HIV-viruset viser seg å ha god behandlingsrespons.

Hiv-pasienter gjennomgår ofte flere andre behandlinger og blir dermed dermed resistente til flere medikamenter.

Å være multiresistent vil si at viruset har utviklet økt motstand mot flere andre medikamenter.

En fremtredende professor i Infeksjonsmedisin og Internasjonal Helse ved Duke University Medical Center i North Carolina, Dr. Charles Hicks, sier dette om medisinen.

- Resultatene fra denne 48-ukers oppfølgingsstudien er meget oppløftende for multiresistente HIV-pasienter. Ved riktig bruk kan Aptivus være en sentral medisin for å oppnå en betydelig og varig effekt mot HIV samt forsterke immunforsvaret”.

Aptivus er en ny, såkalt ikke-peptid proteasehemmer som opprettholder sterk anti-HIV-effekt i mer enn 48 uker.

Medikamentet ble lansert i Norge i februar 2006 og gir en forbedret og effektiv behandling for HIV-pasienter som allerede er behandlet med mange medikamenter og utviklet resistens (nedsatt følsomhet) overfor disse.

Aptivus kurerer ikke HIV/AIDS eller forhindrer smitte, men kan gi multiresistente HIV-pasienter et bedre liv.

 

Mozon.no, 19.08.2006