BEST I KLASSEN: Kameraprodusenten Nikon tar bedre vare på sine ansatte enn mange av konkurrentene. Foto: colourbox.com
BEST I KLASSEN: Kameraprodusenten Nikon tar bedre vare på sine ansatte enn mange av konkurrentene. Foto: colourbox.comVis mer

God pris av feil grunner?

Ditt digitalkamera kan være produsert under kritikkverdige forhold.

Den internasjonale testorganisasjonen ICRT har gjennomført en etisk undersøkslse av de ti største digitalkameraprodusentene. Fire av disse ville ikke samarbeide, skriver Forbrukerrådet.

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema, besøk på fabrikkene, møter mellom ICRT og ledelsen ved selskapenes hovedkontor der alle relevante dokumenter ble utlevert, samt intervjuer med fabrikkarbeidere og fabrikkledelse. Det ble også foretatt inspeksjoner i fabrikkene.

>>>Derfor er tastaturet ditt så billig

Besøkte fabrikkene

Både fabrikkene der de ulike komponentene lages, og fabrikkene der delene monteres, har fått besøk. Fabrikkene ligger i Korea, Japan, Kina, Malaysia og Indonesia, altså land der arbeidsvilkårene ikke alltid er like godt ivaretatt. Det derfor sett nærmere på arbeidernes alder, lønnsnivå, lengde på arbeidsdagen, diskriminering og helse- og sikkerhetsrutiner.

«Det er svært overraskende at flere av produsentene verken ville samarbeide eller få sin virksomhet gransket.Forbrukerrådet»


Disse ville ikke testes

Ti av de største kameraprodusentene som opererer i Europa, ble valgt ut i testen, men fire valgte ikke å samarbeide. Dette var Fujifilm, Kodak, Olympus og Pentax. Produsentene svarte overhodet ikke på spørsmål, og testerne fikk ikke besøke fabrikkene deres.

Med tilsynelatende gode offentlige planer og kodekser, blant annet i samsvar med Global Reporting Initiative, og medlemskap i EICC, er det svært overraskende at flere av produsentene verken ville samarbeide eller få sin virksomhet gransket, skriver Forbrukerrådet.

Nikon best

Nikon gjør det best i testen, med Casio og Samsung på plass nummer to og tre. Disse tre produsentene var mest åpne om sin produksjon og tillot besøk både på egne og underleverandørers fabrikker. På Nikons fabrikker fikk granskerne intervjue flere av de ansatte. Selv om Nikon hadde sine representanter med under intervjuet, holdt de seg i bakgrunnen, og blandet seg ikke inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til sammenlikning tillot Sony overhodet ikke intervjuer med noen av sine arbeidere, mens Canon og Panasonic kun tillot minimal kontakt med de ansatte, og da under nøye overvåkning.

>>>Nikons nye superkamera

Du kan lese mer om testen på Forbrukerrådets nettsider.