God effekt mot hiv

Stoffet tipranavir har en svært god effekt på hiv-smittede, viser en ny studie.

Det finnes flere ulike behandlinger for hiv-smittede. Nå bekrefter en ny studie at virkestoffet tipranavir har en svært god effekt.

I tillegg gir stoffet bedre livskvalitet. Det kan bety at hiv-positive kan leve lengre og bedre hvis de får dette virkestoffet.

Studien er utført på 1400 pasienter i løpet av 96 uker, og den ble presentert på en internasjonal hiv-kongress i Glasgow, Skottland, denne måneden.

Maksimal effekt
Eksperter på hiv og aids mener at de gode resultatene viser at virkestoffet gir den maksimale behandling pasientene kan få. Dette er svært viktig for denne gruppen, som har oppnådd resistens for flere andre behandlingsmuligheter.

Tipranavir ble sammenlignet med andre medikamenter for hiv-smittede. Mer enn dobbelt så mange pasienter i tipranavirgruppen reagerte mye bedre enn de som ble satt på andre medikamenter.

Stoffet finnes i medikamentet Aptivus. Det er legemiddelfirmaet Boehringer som har sendt ut pressemelding om studien.

 

Mozon.no, 01.12.2006