Glemske bokormer risikerer fengsel

Oslobibliotekene skjerper kontrollen av låntagerne kraftig og ansetter inkassobyrå til å forfølge glemske låntagere. Dette betyr at "glemske" bokormer som ikke betaler risikerer tvangsinnkreving og politianmeldelse. Én låntager har allerede fått betinget fengselstraff.

I dag er det Kemnerkontoret i Oslo som krever inn penger for ikke leverte bøker på vegne av Deichmanske bibliotek i Oslo. For øyeblikket kjører Kemneren 700 slike saker, med et totalt kravbeløp på cirka 800.000 kroner. Du skal imidlertid ha forsømt dine låneplikter ganske kraftig for å bli sak på Kemnerkontoret.

Nå vil bibliotekets inkassobyrå automatisk sende deg regningen i posten. Det eneste som skal til er at to varsler har gått deg forbi. For tiden er flere faktura- og inkassobyråer i konkurranse om oppdraget, som blir langt større enn det Kemnerkontoret utfører i dag. Biblioteket vil benytte seg av inkassobyråenes muligheter til å sjekke din og min økonomi.

- Vi vil bruke et inkassobyrå slik at vi kan trekke på de data og den kunnskap byrået har om låneren. De sakene som ikke løses ved at låneren betaler fakturaen eller leverer tilbake boken, går automatisk til Kemnerkontoret. I ekstreme tilfeller går vi til politianmeldelse, sier økonomisjef ved Deichmanske Bibliotek i Oslo, Lars Inge Merok Olsen.

På vårparten i år stevnet Deichmanske bibliotek en låntager i Oslo byrett for å ha underslått et vesentlig antall bøker. Det spilte en rolle i saken at vedkommende hadde gjort seg umulig å oppspore ved å unnlate å melde adresseforandring. Deichmanske vant saken, og tiltalte fikk bot og en kort, betinget fengselsdom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lars Inge Merok Olsen venter en sterk økning i antall uoppgjorte saker etter at fakturabyrået begynner å gjøre jobben sin.