Glemmer p-pillen

Sliter du med å huske p-pillen hver dag? Da kan det lønne seg å bytte til et annet prevensjonsmiddel.

P-piller og kondomer er ikke de eneste prevensjonsmidlene som finnes. Det finnes langtidsvirkende midler som fungerer like godt mot graviditet.

Bør bytte
Amerikanske Family Planning Association (FPA) har undersøkt kvinners forhold til prevensjon.

Studien viser at mange kvinner blir gravide, tross p-pillebruk. En av grunnene til dette er at de glemmer den daglige pillen. Så mange som 47 prosent av kvinnene glemte å ta pillen minst en gang i måneden, og 22 prosent glemte pillen minst to ganger per måned.

Ifølge The Independent kunne mange av disse graviditetene vært unngått hvis leger fortalte om andre prevensjonsmidler enn p-pillen. Men i USA har kvinner problemer med å få informasjon om dette.

Nasjonalinstituttet for helseomsorg i USA mener at flere kvinner nå bør tilbys langtidsvirkende prevensjonsmidler fremfor p-pillen. De tror at en økning på bare ni prosent kunne spart dem for 70.000 uplanlagte graviditeter per år.

Selvbestemt prevensjon
Også i Norge glemmer mange kvinner p-pillene. Det gjelder spesielt yngre kvinner. Hvis det skjer ofte er ikke p-piller det beste prevensjonsmiddelet for deg. Du bør da vurdere å bytte prevensjonsmiddel.

Informasjonen om dette er bedre enn i USA.

- Hos oss er det selvbestemt prevensjon. Vi veileder om alle prevensjonstyper, og kvinnen velger hva hun vil bruke, sier Siv Gamnes, daglig leder ved Klinikk for seksuell opplysning og spesialist i sexologisk rådgivning, til Mozon.

De fleste kvinnene velger p-piller. Ifølge Statistisk Sentralbyrå brukte omtrent 200.000 kvinner p-piller i Norge i år 2000.

Vil du vite mer om ulike prevensjonsmidler, finnes det mye informasjon på internett. Blant annet har sidene til Klinikk for seksuell opplysning, Seksuellopplysning.no, mye informasjon.

- Men det er ikke alt kvinner er klar over, så de bør prate med lege uansett. Sykdomshistorie eller familiebakgrunn kan gjøre at legen anbefaler en annen type, sier Gamnes.

Andre prevensjonsmidler
Det finnes flere gode prevensjonsmidler på markedet, og mange kvinner velger disse alternativene fremfor p-pillen.

Spiral ble brukt av 46.000 kvinner i 2000, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Den varer i fem til ti år, og settes inn hos lege.

Blant kvinner som tar hormonell prevensjon i Norge, bruker tre prosent p-sprøyter, skriver Helsenytt. P-sprøyteninjeksjon tas hver tredje måned.

Omtrent 7500 kvinner bruker p-plaster, ifølge legemiddelverket. Dette byttes på en fast dag hver uke. P-plaster kan, som de andre midlene, gi skadelige bivirkninger.

P-ring byttes hver tredje uke, og du trenger ikke legehjelp til dette. Ifølge Gamnes er p-ringen i oppgang når det gjelder antall brukere.

Implantat varer i tre eller fem år, avhengig av hvilken type du bruker.

Her finner du mer informasjon om ulike typer prevensjon.

Alle hormonelle prevensjonsmidler kan gi skadelige bivirkninger. Bivirkningene er de samme på alle midlene.

Om du glemmer p-piller en dag, er det ingen krise. De har en 36-timers grense, så tar du pillen innen denne tiden er du sikker.

- Har man glemt en p-pille og det går mer enn 36 timer mellom to piller, bør man bruke tilleggsprevensjon - kondom eller nødprevensjon - i en uke, sier Gamnes.

 

Mozon, 15.2.2006