Glem snus ved røykeslutt

Norske forskere anbefaler ikke å bruke snus for å dempe røyksuget ved røykeslutt. Røykfrie tobakksprodukter er også helseskadelige og kan føre til økt tobakksbruk i stedet for reduksjon.

Det er forskerne ved WHO's Scientific Advisory Committee on Tobacco Product Regulation som mener dette i en rapport om røykfrie tobakksprodukter. Forskningen ledes fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Oslo.

Snus øker forbruket
- Det er en rekke årsaker til at man ikke kan gå inn for bruk av snus eller andre røykfrie produkter til å redusere skadene ved tobakksbruk. For det første er det ikke vist at man oppnår noen fordeler. Røykfrie tobakksprodukter har ikke vært vist å være mer effektive i røykeavvenning enn andre strategier for avvenning. Videre er det ikke funnet at forekomsten av røyking i befolkningen blir redusert ved at man går over fra røyking til røykfrie produkter, sier forskningsleder Erik Dybing.

Det er en populær antagelse i Norge at snus kan gi en myk overgang til en nikotinfri hverdag. Men ofte ender røykeslutten i at brukeren har både snusboks og sigaretter i lommene. Resultatet er at det totale tobakksforbruket og avhengigheten til tobakk øker.

Ikke ufarlig
Helseskadene ved bruk av røykfri tobakk antas å være lavere enn ved sigaretter. Men Nasjonalt Folkehelseinstitutt advarer mot å tro at snus på noen måte er ufarlig. Forskning tyder på at snus og tyggetobakk vil gi økt risiko for kreft i munnregionen men dette har man ennå ikke klare beviser på.

- Helseskader fra bruk av røykfrie produkter er fortsatt uavklarte og mulighetene for langtidsskader kan ikke utelukkes, sier Dybing.

Mozon 04.06.2003