Glem rakettene - du må også ha BSU!

Sparing med BSU er en sikker og meget lønnsom investering. Husk å starte i god tid før du fyller 34 år. Da kan du utnytte ordningen fullt ut.

Poenget med BSU er at du får 20 prosent i netto skattefradrag for hver kroner du sparer.

Du kan maksimalt få 3.000 kroner i skattefradrag per år slik at maksimalt sparebeløp med fullt skattefradrag blir 15.000 kroner per år. Du bør derfor senest begynne BSU-sparingen når du er 27 år gammel.

En forutsetning for at du virkelig får skattefradraget er at pengene kun brukes til boligformål. Enten ved at du kjøper en bolig eller betaler ned på boliglån på bolig som er kjøpt etter at BSU-avtalen ble inngått.

Lavere boliglånsrente, høyere innskuddsrente

Det er ikke skattefradragene som gjør BSU ekstra gunstig. Noen banker gir deg lavere rente på boliglånet enn du hadde fått hvis du ikke hadde BSU-konto.

Mange banker gir deg også bedre rente på det innestående enn om du hadde plassert dem på høyrentekonto.