Gjør menn kvinner friskere?

Høyt sykefravær blant kvinnene på arbeidsplassen? Ansett flere menn, er konklusjonen i en svensk undersøkelse.

Sykefraværet blant kvinner er generelt høyere enn blant menn. Derfor overrasker det heller ingen at mannsdominerte arbeidsplasser har lavere sykefravær enn gjennomsnittet.

Men kan friske menn også påvirke kvinnenes sykefravær? Det mener i alle fall svenske forskere som har funnet følgende sammenheng: Med flere menn på arbeidsplassen synker kvinnenes sykefravær. Kvinner i byggebransjen er dermed blant landets friskeste, ifølge forskerne.

Les også: Vi blir syke på jobben:

Overvekt av menn
- Vi ser tydelig at kvinner som arbeider i firma med en overvekt av menn, er friskere enn kvinner som jobber med en jevn kjønnsfordeling. Dette er overraskende i forhold til tidligere studier som har konkludert med at en jevn kjønnsfordeling gir lavest sykefravær, sier professor Magnus Svartengren ved Karolinska Sykehus.

Den svenske undersøkelsen er gjennomført i samarbeid mellom flere svenske universiteter og ble nylig presentert på en europeisk kongress om arbeids- og organisasjonspsykologi. Studien er en del av forskningprosjektet ”Hälsa och framtid” som tar for seg arbeidsforholdene i mer enn 2000 svenske bedrifter.

Føler du deg pjusk? Bør du holde sengen eller gå på jobb?

Store forskjeller
- Dette handler ikke først og fremst om helse eller kjønn, men mest om hvordan arbeidslivet organiseres, sier førsteamanuensis Anne Iversen ved NTNU i Trondheim.

Hun er kjent med sammenhengen mellom kjønnsandeler og sykefravær, og mener at mye av forklaringen finnes i hvordan arbeidet i de forskjellige yrkegruppene er organisert.

- Et eksempel er jo kontrasten mellom den mannsdominerte verkstedsindustrien og kvinnedominerte yrker som for eksempel hjelpepleiere. Verkstedsindustriarbeiderne har en sterk fagforeningstradisjon og har nå mange maskiner som tar de tyngste løftene for seg. Men på sykehjemmet er det fortsatt mange som bekymrer seg for pasientenes verdighet og gjør løftet selv, forklarer Iversen.

Hun får støtte fra professor Johanne Sundby ved institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Oslo. Sundby mener at noen kvinnedominerte arbeidsplasser bidrar direkte til høyere sykefravær.

- Noen arbeidsplasser er rett og slett sykemeldingsskapende. Og det er ingen hemmelighet at det er høy kvinneandel i de typiske omsorgsyrkene med repeterende og tunge arbeidsoppgaver, mener Sundby.

Mindre motivasjon
Men sykemeldinger handler ikke bare om vond rygg eller influensa. Psykiske forhold som trivsel og motivasjon spiller også inn på sykemeldingsstatistikkene.

- I tillegg til belastningene skaper denne typen arbeidsplasser også liten lojalitet blant de ansatte og er dårlig tilrettelagt for arbeid om man er litt syk. Samtidig vet vi også at det finnes noen forskjeller mellom kjønnene i form av at menn generelt føler litt mer lojalitet til arbeidsplassen mens kvinner er litt mer lojale til hjemmet, forklarer Sundby.