Gjensidige NOR:

Vilkårene er hentet fra Gjensidige NORs nettsider

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hva dekkes av innboforsikringen?

 • Brann, nedsoting og lynnedslag

 • Eksplosjon

 • Utilsiktet utstrømning av væske fra bygningens rørledning samt fra vannseng og akvarium

 • Væske som trenger inn i bygning fra avløps-, overvanns- eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje

 • Overflatevann som trenger inn i bygning direkte fra terreng ved ekstraordinær nedbør/snøsmelting

 • Inntrengning av vann gjennom åpning eller utetthet oppstått ved plutselig og uforutsett bygningsskade

 • Tyveri, men kun fra:
  • - fra bygning på forsikringsstedet

  • - fra privat uteareal på forsikringsstedet med inntil kr 10.000

  • - fra boder i felles kjeller / loftetasje - med inntil kr 20.000

  • - av barnevogn

  • - av låst sykkel/sykkeltilhenger når dette er angitt - og sum angitt i forsikringsbeviset
 • Hærverk i forbindelse med innbrudd i bygningen, men kun:
  • - på innbo og løsøre

  • - på rom som sikrede leier/bruker
 • Utilsiktet temperaturstigning i fryser som forårsaker skade på matvarer, samt luktskade på fryser

 • Ran og overfall

 • Napping av veske som man bærer

Etter skade kan Gjensidige NOR også dekke

 • Nødvendige flyttings- og lagringsutgifter

 • Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade - men kun etter avtale med Gjensidige

Sports- og fritidsutstyr

Med tegnet innboforsikring dekkes også skader på sports- og friluftsutstyr. Men også her må skaden skyldes brann, innbrudd, tyveri og vannskader.

I tillegg er det her en øvre beløpsgrense på inntil 10.000 kroner per gjenstand. Gjenstandene som omfattes er:

 • Hangglider og paraglider

 • Kano/kajakk/seilbrett

 • Fritidsbåt med lengde under 15 fot og med motor mindre enn 10 hk påhengsmotor, og

 • Tilhenger
Og så til det viktigste:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette dekkes IKKE av innboforsikringen

 • Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann

 • Skade som skyldes vann fra bygningens takrenne, utvendig nedløp eller utett forbindelse mellom tak og taksluk til innvendig nedløp

 • Skade som skyldes søl eller kondens

 • Tyveri fra fellesgarasje/fellesrom eller rom på bygge-/anleggsplass som ikke er beboelsesrom

 • Skade som skyldes sopp, råte, bakterier eller insekter (Du kan kjøpe hussoppforsikring.)