Gjensidige NOR Sparebank

Banken opplever stor etterspørsel etter lån i Yen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Det er knyttet stor valutarisiko til et slikt lån, og du skal ha flaks for å tjene penger på dette, sier Kirsten Birkeland, informasjonssjef i Gjensidige Nor Sparebank.

Ifølge informasjonssjefen anbefaler ikke banken privatkunder å ta opp lån i Yen eller annen utenlandsk valuta.

Likevel er banken villig til å hjelpe kunder som ønsker å ta risikoen.

- Vi opplever stor og økende etterspørsel, sier informasjonssjefen.