Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

- Gjennomslag for logopedbrukerne

Helseminister Sylvia Brustad har bestemt seg for at hun nå likevel ikke vil avvikle refusjonsavtalen for private logopeder og audiopedagoger.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i fjor høst et forslag ut på høring om å avvikle refusjonsavtalen for privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger, en ordning som omfatter flere tusen brukere. Departementet ville heller overføre et tilsvarende beløp, 59 millioner kroner, til kommunenes rammetilskudd og gi dem ansvaret for brukerne.

Forslaget gikk ut på å innføre den nye ordningen fra 1. juli 2007. Det kommer altså ikke til å skje.

Høringen endte med kraftige protester fra de aller fleste høringsinstansene. Brukerorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund (KS) var blant de største skeptikerne.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) var blant dem som mente et slikt forslag ville gå ut over brukerne. De pekte særlig på behovet tunghørte og døve som har fått operert inn et cochleaimplantat (CI) i øret, har for behandling og opptrening etter operasjon. CI er et avansert høreapparat som gjør det mulig for døve og tunghørte å lære seg å høre igjen.

Les også: Skal gi bedre behandling mot tinnitus:

- Hørte på brukerne
Brustad hadde på samme tid lovt en dobling i antall CI-operasjoner, og HLF pekte på at beløpet på 59 millioner kroner ikke tok høyde for at antallet operasjoner skulle bli flere.

Les også. Hører dårlig på jobb:

Og protestene var ikke forgjeves.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi kommer ikke til å fremme dette forslaget i kommuneproposisjonen i mai, bekrefter statssekretær Rigmor Aasrud i Helse- og omsorgsdepartementet overfor Mozon.no.

- Var det brukernes protester som gjorde at dere snudde i saken?

- Vi har fått mange innspill på dette etter at forslaget var ute på høring, og det skal man selvsagt lytte til. Samtidig får vi mange innspill knyttet til rehabiliteringstilbudet generelt, og det gjør at vi vil se ting i en bredere sammenheng, sier Aasrud.

Men Aasrud påpeker at departementet ikke har trukket forslaget helt tilbake.
- Vi vil bruke noe mer tid før vi bestemmer oss for om og eventuelt hva vi vil foreslå, sier hun.

- Må gå hånd i hånd
- Dette er gjennomslag for det vi har sloss for. Hadde ikke Brustad gjort dette, ville det blitt en håpløs situasjon for blant annet CI-opererte, sier forbundsleder Knut Magne Ellingsen i HLF til Mozon.no.

- Det er viktig at departementet jobber videre med at kommunene på sikt skal overta ansvaret for hørselshemmede. Men så lenge det ikke finnes noe adekvat tilbud i alle kommuner, må privatpraktiserende og kommunale tilbud gå hånd i hånd, ellers vil store grupper stå helt uten tilbud, sier han.

Les også: Norge bruker mest på helse: