Gjelden øker for mye

Ifølge fersk rapport fra Kredittilsynet, er det gode utsikter for finansnæringen, samtidig som det er risiko for at boligpriser og gjeld øker for mye.

Fantastisk finansår

Kredittilsynet gir i sin rapport om Tilstanden i finansmarkedet 2006 en bred oversikt over årsresultatene for banker og forsikringsselskaper og legger frem nye undersøkelser om lån til boligformål og virkninger av økte renter.

I en kommentar sier kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo at bankene har hatt en gunstig situasjon i 2006 med sterk vekst og tilbakeføringer på tidligere tap:

- Lavt nivå for mislighold gir utsikter til lave tap og gode resultater for bankene også i 2007. Rentemarginene har vært fallende gjennom 2006, og fortsatt sterk konkurranse vil ventelig bidra til fortsatt synkende marginer og lavere inntekter etter hvert. Veksten på over 20 prosent i lån til bedriftssektoren det siste året kan dessuten gi noe større risiko for tap i årene som kommer, særlig dersom konjunkturene skulle bli mindre gunstige, påpeker Skogstad Aamo.

Og ja, bankene har virkelig hatt et fett år - for mange har det vært det beste noensinne. I artikkelen Bankenes toppresultater spurte vi - hva får forbrukeren ut av det?

Låner over pipa

Lave renter gjennom flere år, sammen med vekst i sysselsetting og inntekt, har medvirket til sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld. En god del av denne veksten kan forklares som en langvarig og strukturell tilpasning til et moderne kredittmarked med mange tilbydere og stor konkurranse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Når 37 prosent av de under 35 år som kjøpte bolig i fjor høst lånte 100 prosent eller mer av boligens verdi, tar både banker og husholdninger betydelig risiko, sier kredittilsynsdirektøren og legger til at tendensen til å låne til over pipa er klart forsterket sammenlignet med resultatene fra undersøkelsen høsten 2005, da 22 prosent av de under 35 år lånte 100 prosent eller mer.

Kanskje Skogstad Aamo nå er delvis enig i vår tidligere kommentar: Farlige 40-års lån?

- Med en boligprisvekst på nær 20 prosent og fortsatt sterk vekst i husholdningens gjeld er det fare for at boligpriser og gjeld kommer høyere enn det mange kan bære ved et normalt rentenivå, understreker Skogstad Aamo. Det kan da enten bli en utflating eller en nedgang i boligmarkedet. Dersom boligprisene skulle falle, vil de som kom sist inn i boligmarkedet være særlig utsatt, for eksempel ved jobbskifte eller ved samlivsbrudd. Kredittilsynet mener derfor bankene bør stramme inn og være mer varsomme i sin utlånspraksis.

Ikke krise

Skogstad Aamo sier at selv om det skulle bli en korreksjon i boligmarkedet, er det lite sannsynlig med en omfattende krise for boligmarkedet eller en ny bankkrise. Han legger vekt på at de generelle utsiktene for norsk økonomi og sysselsetting er gode:

- Bankene har god soliditet og økonomi og vil være i stand til å tåle en del problemer uten at det trenger gå ut over deres grunnleggende oppgaver i samfunnet, sier han.

Skogstad Aamo påpeker at utviklingen innen norsk livsforsikring har vært positiv:

- Økende bufferkapital har gjort det forsvarlig å øke aksjeandelen fra 12 prosent i 2003 til vel 26 prosent i 2006, noe som igjen har gitt bedre avkastning både for kundene og for selskapene. Innen skadeforsikring er det også gode resultater, men det er tydelig at konkurransen nå bremser premieøkningen, sier Skogstad Aamo. De samlede premiene vokser bare med mellom en og to prosent, selv om verdien av boliger og annet som blir forsikret stiger mye, avslutter han.

Klokken 15:00 i dag vil vi publisere en utvidet sak om tilstanden i finansnæringen. Følg med på DinSide Økonomi!

Mer om bank & finans: