Gjelda øker i Norge

Gjelda fortsetter å øke i Norge, og det er næringslivet som er mest låneivrige.

Det går fram av Statistisk sentralbyrås (SSBs) kredittindikator K2, som ble offentliggjort fredag. Næringslivets gjeldsøkning har sammenheng med den høye aktiviteten i norsk økonomi.

Hvor mye kan du låne?

Innenlandsk bruttogjeld til publikum - husholdninger, ikkefinansielle foretak og kommuneforvaltningen - steg med 14,7 prosent ved utgangen av november, opp 14,0 prosent fra måneden før.

Tolvmånedersveksten i norsk næringsliv var 21,3 prosent, opp fra 19,1 prosent i oktober. Dette er den høyeste årsveksten som er registrert siden september 2006. Årsveksten i pengemengden er likevel enda større, 22,3 prosent fram til utgangen av november, viser pengemengdestatistikken.

Få bedre råd i 2008

Per Ervalnd
Per Ervalnd Vis mer


Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld var 11,5 prosent, en nedgang fra 11,6 prosent i oktober. Låneiveren blant husholdningene har dermed sunket de fire siste månedene, men tolvmånedersveksten var fortsatt høyere enn veksten i pengemengden (9,2 prosent) ved utgangen av oktober.