Gjedrem: Tror boligprisene kan falle

Styringsrenta skal gradvis opp til rundt 5 prosent, varsler sentralbanksjef Svein Gjedrem. I årstalen advarer han samtidig unge boligkjøpere mot at boligprisene kan falle.

- Boligmarkedet kan nå være preget av eufori, sa Gjedrem i talen for landets økonomiske og politiske elite i Norges Bank torsdag.

Eufori betyr ifølge Caplex "opprømthet, løftet sinnsstemning pga. rusmiddel eller visse sykdommer".

Sentralbanksjefen gir med dette klar beskjed om at boligprisene ikke kan fortsette å stige i all evighet, og advarer låntakere mot å ta sjanser.

- Den økte gjelden vil etter hvert som renten øker tynge økonomien til mange husholdninger og begrense betalingsviljen i boligmarkedet. Samlet vil utviklingen i disse faktorene etter hvert stagge veksten i boligprisene og gi en periode med stagnasjon eller fall, mener Gjedrem.

Tredobling

Boligprisene har steget kraftig de siste 14 årene, og har reelt sett blitt tredoblet i løpet av perioden. Det er den nest lengste perioden med stigende reelle priser siden 1819.

Boligprisene har steget som følge av utviklingen i renter, arbeidsledighet, inntekter og boligbygging. Det siste året har imidlertid boligprisene steget raskere, og en del av veksten i 2006 kan rett og slett ikke forklares ut fra tidligere mønstre, ifølge Gjedrem.

50 prosent fall

- Etter en lang periode med stigning i boligprisene kan det være av interesse å tenke igjennom hvordan et fall i boligprisene vil arte seg. Tidligere har perioder med nedgang ikke vart så lenge. Generelt har økningen vært større enn det fallet som har fulgt etter. Det er likevel eksempler på at boligprisene har falt sammenhengende med opp mot 50 prosent, påpeker sentralbanksjefen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Usikker Gjedrem

Sentralbanksjefen tror styringsrenta om to år vil ligge litt over ett prosentpoeng over dagens nivå på 3,75 prosent.

- Vi ser for oss en gradvis økning opp mot et mer normalt nivå noe over 5 prosent. Den økonomiske utviklingen er usikker, sier Gjedrem, som legger til at vekstevnen i norsk økonomi har vært sterkere enn ventet.


Han påpeker også at stadig flere bransjer melder om mangel på arbeidskraft. Det er mangel på sjåfører, førskolelærere, ingeniører, tømrere, arkitekter, revisorer, regnskapsførere, IT-folk og helsepersonell.

Flaskehals

- Vi må antakelig tilbake til 1970-tallet for å finne så hyppige rapporter om rent fysiske produksjonsskranker, sier Gjedrem, som påpeker at knappheten på ressurser vil føre til prisstigning.

- I stigende grad vil den økonomiske politikken måtte gjenspeile at mange norske virksomheter møter kapasitetsskranker, sier sentralbanksjefen.