Genfunn gir autisme-håp

Forskere har oppdaget nye ”autismegener”. De håper dette kan være et viktig skritt på veien mot bedre behandling av lidelsen.

Forskere fra 19 land har nå gjort nye genetiske funn koblet til autisme. Autisme er en livslang forstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill.

I et stort femårig samarbeid, som har fått navnet Autism Genome Project, så over 120 forskere på DNA-materiale fra 1168 familier, der to eller flere barn hadde autisme, skriver BBC.

- Vi håper at disse spennende funnene kan representere et skritt på veien til ytterligere nye behandlinger, sier barnepsykiater Jonathan Green, som har ledet det kliniske feltarbeidet i Manchester. Studien har stått på trykk i tidsskriftet Nature Genetics.

I studien knyttet forskerne et område av kromosom 11 og et spesielt gen som kalles neurexin 1, til autisme. Neurexin hører til en genfamilie som hjelper nerveceller å kommunisere. Forskerne tror nå at disse spiller en viktig rolle i autismeforstyrrelser.

Les også: Autisme angriper flere deler av hjernen enn tidligere antatt:

Flere studier

- Det er en allmenn oppfattelse at flere gener bidrar til autismetilstanden. Når det nå er påvist et nytt konkret avvik vil det hjelpe til å forstå bildet av autisme litt bedre, sier Eili Sponheim, barnepsykiater og forsker ved Ullevål universitetssykehus til Mozon.no.

- Men forskning er et møysommelig arbeid og man trenger flere studier som viser det samme for å være sikker på at funnene er riktige, påpeker hun.

Enkelte hevder autisme kan behandles med riktige medisiner og kosthold. Les mer her:

I Norge anslås det at 0,5- 1 prosent av befolkningen er rammet av autisme. Det inkluderer også mildere former av tilstanden som Aspergers syndrom og høytfungerende autisme.

I dag behandles autisme kun pedagogisk-psykologisk, for eksempel med intensiv trening, ifølge overlege Einar Heiervang ved barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

- Men håpet er å kunne finne en mer målrettet medisin, som kanskje kan forebygge utviklingen av autisme, sier han.

Les mer om autisme på Lommelegen: