Geelmuyden-Kiese

Geelmuyden-Kiese er landets største informasjons- og kommunikasjonsrådgivningsbyrå.

Kjennetegn for jobb i selskapet: Selvstendighet, frihet, integritet, åpenhet, offensivitet.

Arbeidstid: Svært stor frihet. De ansatte disponerer sin arbeidstid selv og kan jobbe hvor de vil. Forutsetningen er at de er tilgjengelige for kundene og tilfredsstiller faktureringskravene. ("Noen oppfatter det som tøft, andre ikke). Dette forutsetter ansatte som takler stor frihet, noe som stiller krav til rekrutteringsrutinene.

Permisjonsordninger: De ansatte kan ta en måned fri i stedet for å få lønnsforhøyelse. "Vi vet hva tid er verdt" De kan i prinsippet kjøpe seg permisjon. Eget program for videreutdanning i markedsføring og strategi i samarbeid med BI samt noe sponsing av eksterne kurs. Svangerskapspermisjon avtales individuelt. Pappapermisjon - "denne problemstillingen har vi så langt ikke stått overfor".

Ferie: Samme prinsippene gjelder her. Ellers opererer de med fire ukers ferie med individuelle variasjoner, men "det må ikke gå på bekostning av kundene".

Lønn: "Vi er sterkt insentivdrevet". Tilbyr aksjer og opsjoner i selskapet, mens bonuser stort sett gis i penger. Resultatorientert/motiverende. Langsiktig horisont - et middel for å beholde de ansatte.

Arbeidsdeling: Matrise-organisasjon. Delt i fagbaser etter fagområder. Hver kunde har en ansvarlig/baseleder som "plukker kompetanse" og setter sammen et team. Få barrierer. "Denne organiseringen har kostet. Nå begynner det imidlertid å gå seg til."

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hjemmearbeidsordninger: En del av friheten. "Om et år har alle bærbare maskiner"

Frynsegoder: Lite av det. "Rød saft, kaffe og hodepinetabletter". De ansatte betaler til og med mobiltelefonen selv. Tas i betraktning ved lønnsforhandling.

Kontororganisering: Åpent landskap for noen av de ansatte. Mye glassvegger mellom kontorene.

Pensjonsordninger: Nei. "Her må vi forbedre oss". Men har en sykelønns- og forsikringsordning.

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid. Strenge konfidensialitet. Normalt tre måneders oppsigelsestid. Konkurranseklausul; De ansatte skal ikke ta med seg kunder når de slutter. De skal også være tilgjengelig for kundene 24 timer i døgnet.

Fagorganisering: "Tror ingen er organisert her"