Gebyrkåthet

Det er en klar målsetting at flest mulig skal inngå en privat avtale – offentlig fastsettelse gir gebyr.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ønsker dere at det offentlige fastsetter eller endrer bidraget, er riset bak speilet et gebyr på 700 kroner per forelder, eller 1.400 kroner totalt.

MERK: Det har ingenting å si om bare en av foreldrene ber om offentlig fastsettelse – begge foreldrene må uansett betale hvert sitt gebyr på 700 kroner.

Ved å inngå en privat avtale slipper dere gebyret. I tillegg kan fremdeles bidragsmottageren la Trygdeetatens innkrevingssentral (TI) stå for innkreving og formidling av bidraget, uten at det koster noe – dette er altså gebyrfritt.