Gaven som kan svi

Det er alltid hyggelig å få gaver, men gaven fra velmenende foreldre, tanter og onkler kan gi deg som mottaker store problemer. Eller hva sier du til å få avslag i studielån, og måtte betale formuesskatt på en formue du ikke kan røre?

En av våre lesere har dessverre havnet i meget spesiell situasjon.

Fra en barnløs onkel fikk han nemlig som liten gutt en testamentarisk gave på over 500.000 kroner. Gleden var selvsagt stor, og pengene ble satt inn på en sperret konto i guttens navn. I testamentet var det imidlertid en klausul om at pengene ikke skulle frigis når gutten ble myndig (18 år), men først etter at en oppnevnt verge mente han var skikket til det.

Ulemper

Beklager du får ingen penger før du er 50 år og gift
Beklager du får ingen penger før du er 50 år og gift Vis mer

Nå viste det seg dessverre at denne vergen etter hvert utviklet et svært så skeptisk syn på unge menneskers evner til å ta vare på seg selv. Alt var jo "så meget bedre før".

Selv etter at han ble myndig ble han derfor nektet å røre pengene, som fortsatt sto på rentebærende sperret konto i hans navn.

Konsekvensene for gutten ble at han måtte betale inntektsskatt av rentene og formuesskatt av hele beløpet, med andre ord måtte han betale skatt av midler han ikke kunne rå over.

Da gutten ble 20 år begynte han å studere, og da kom den verste overraskelsen av dem alle. På grunn av formuen fikk han nemlig avslag på sin søknad om studielån!

Stor formue - intet lån

Hovedreglene for støtte fra Lånekassa målt mot formue:

  • Enslige kan ha en formue på 180.000 uten problemer.

    Artikkelen fortsetter under annonsen

    Er din formue over dette får du imidlertid svi. Av alt over 180.000 kroner trekkes det nemlig 2 prosent i måneden, det vil si 20 prosent iåret.

Eksempel: Har du en formue på 200.000 kroner, blir det altså trukket 20% i året av 20.000, resultatet er altså at du får 4.000 mindre i støtte per år.

Er formuen din på over 500.000 kroner får du ikke noen støtte fra Lånekassen i det hele tatt.

Det hører med til historien om vår leser, at han klaget på saken og fikk medhold. Saken er likevel verdt å trekke frem som eksempel på føringer på pengegaver, som fort kan bli en belastning.

Et annet eksempel er kanskje enda mer illustrerende: En 20 år gammel gutt fikk overskrevet familiegården på seg. Han ville studere til å bli agronom for å kunne drive gården videre. På grunn av at gården regnes som formue, vil han imidlertid ikke få studielån, i praksis kan han dermed bli avskåret fra å studere til å bli en god bonde...

Enda verre for deg som er gift

Er du gift kan du og din ektemake tilsammen ha en samlet formue på 340.000 kroner før studielånet blir redusert.

Det hjelper altså ikke at du selv ikke har noen formue. Er du gift med en formuende mann eller dame får du altså ikke studielån.

Skattemessige konsekvenser - også for barnets foreldre

Når kontoen står i barnets navn er det barnet, og ikke giveren som i utgangspunktet er skattepliktig.

Inntil barnet er 17 og lignes som selvstendig person, vil imidlertid innskuddene og rentene av dem, regnes som foreldrenes formue og kapitalinntekt, og skattes deretter. Arbeidsinntekt må barnet selv skatte av fra fylte 13 år.

Netto formue er det jo ikke så mange barnefamilier som har, men de fleste vil måtte skatte av renteinntekten med 28%. I praksis vil du dermed påføre foreldrene økt skatt.

Motto

Det er selvsagt ingen ulempe å få store beløp i gave, før eller siden vil du nok få kloa i pengene. Du som er giver bør likevel tenke igjennom de ulemper og praktiske problemer mottageren kan få på grunn av dine betingelser.

Vær med andre forsiktig med å gi pengegaver med sterke føringer, særlig til yngre mennesker uten inntekt.

Hva sier bankene?

I følge Kredittkassens informasjonsavdeling er det fullt mulig å sette pengegaver inn på sperret høyrentekonto. Det vanligste er likevel at sperringen opphører når mottageren blir myndig, altså 18 år.

Siden det er du som oppretter kontoen, kan du likevel legge inn klausuler som gjør at pengene forblir sperret ut over myndighetsalderen.

I følge informasjonssjefen i Kredittkassen, Tore Westhrein, er de likevel forsiktige med å tillate for store begrensninger. Begrunnelsen er at banken ikke har lyst til å vikle seg inn i juridiske gråsoner. Grensene vil i tillegg bli enda strengere når den nye Finansavtaleloven trer i kraft 1. juli i år, ettersom loven prioriterer mest mulig standardiserte vilkår både på innskudds- og utlånssiden.