Garantert lån?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Banken har plikt til å tilby deg et førsteprioritets pantelån til bolig, begrenset oppad til fire ganger det innestående beløpet på boligsparekontoen (sparebeløp inklusiv opparbeidede renter).

Det pliktige lånebeløpet er begrenset til å ligge innenfor 80 prosent av det laveste av boligens kjøpesum og lånetakst. Vilkårene på boliglånet skal følge de rente- og avdragsbetingelsene som banken til enhver tid ellers tilbyr for lån med tilsvarende sikkerhet.

Bankens plikt til å tilby førsteprioritets pantelån kan likevel bortfalle dersom spareren bryter boligsparekontrakten, eller du på annen måte har misligholdt dine løpende betalingsforpliktelser overfor banken eller annen finansinstitusjon.

Har du hatt betalingsproblemer kan du altså risikere å få nei, bankene har også mulighet til å avslå din lånesøknad dersom du ikke kan dokumentere økonomisk evne til å betale renter og avdrag på lånet.