Gamle kunder like blide?

Statoil har gått ut med en tung reklamekampanje for sitt gunstige strømtilbud. Men eksisterende kunder får ikke nyte godt av tilbudet, som slutter på en skummel dag.

Det var først på vårparten 1998 Statoil Strøm gikk hardt ut i strømmarkedet. Hovedkanalen ifjor var innehavere av Statoil-kort. Selskapet har idag knapt 40.000 kunder og er nok den enkeltaktøren som har kapret flest kunder i det nye konkurransemarkedet.

LES OGSÅ:

Så langt har dette ikke vært så vanskelig. Utfordringen har hovedsakelig bestått i å forklare folk at de har betalt alt for mye for strømmen. Statoil har brukt kort-kanalen og konsentrert sine kampanjer i de kommunene der strømmen var dyrest.

Stadig er det mange som betaler for mye, men de store strømleverandørene har etterhvert justert seg ned til et nivå som i det minste er i nærheten av de beste i markedet. De hårreisende overprisene er det nå blitt lenger mellom. Samtidig har nok de kortkundene som har tenkt å bytte strømleverandør allerede gjort det. Budskapet er altså vanskeligere og kommunikasjonen må skje gjennom dyre reklamekampanjer.

Ambisjonene er det ingenting i veien med. Markedssjef Per Vangen i Statoil Strøm sier til DinSide at de vil ta "en tosifret del" av det norske strømmarkedet. Man antar at det finnes noe over 1,8 millioner husstander i Norge, og Statoil er altså ute etter over 180.000 kunder. Bare Oslo Energi har idag flere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bra tilbud til nye kunder

Selskapets tunge reklamekampanje i april har omhandlet et tilbud som først begynner å gjelde i juli. Annet halvår 1999 vil Statoil tilby nye kunder en pris som ligger to øre under den de krever av gamle kunder.

Inkludert alle avgifter vil prisen de to første ukene av juli ligger på 18,9 øre pr. kilowattime. Deretter kan Statoil regulerer prisen hver 14. dag, om selskapet vil. Men DinSide går ut fra at rabatten er reell, og at man sannsynligvis vil ha tilnærmet den laveste stømprisen på vanlige vilkår (variabel pris) som Statoil-kunde i annet halvår i år.

Det er i tillegg Dominopoeng på strømmen. Kjøper du 25.000 kilowattimer til 20 øre/kwt, får du Dominopoeng tilsvarende 50 kroner.

Statoil kunne jo i teorien lagt prisen til de gamle kundene et par øre høyere enn prisen i markedet forøvrig. Dermed ville de nye kundene betalt en helt vanlig markedspris. Men en slik politikk fremstår som litt skummel. Alle Statoils kunder har allerede byttet strømleverandør minst én gang, og all erfaring tyder på at det er nettopp disse kundene som er raskest til å bytte på ny.

To øre smertegrensen?

Det er interessant at Statoil, som har kapret flest kunder og derfor kanskje også høstet størst erfaringer med det nye konkurransemarkedet, regner to øre som en "ufarlig" prisdifferanse mellom nye og gamle kunder.

Antakelig tilsier selskapets erfaringer at en prisdifferanse på to øre vil gi lite bortfall av kunder. Med andre ord må man etter nyttår, når kundene skal over på ordinære vilkår, bare passe på ikke å ligge mer enn to øre over de billigste, seriøse aktører i markedet.

En merpris på to øre utgjør 500 kroner i året om du forbruker 25.000 kilowattimer. Men du vet jo ikke hvordan de variable prisene vil te seg ett år frem i tid. Det relative tapet på 500 kroner er usikkert. På kort tid kan prisene snu seg til gevinst for deg i stedet: Du gidder ikke å bytte leverandør.

Om du tror du kan si opp kundeforholdet ditt i Statoil og komme tilbake som ny kunde dagen etter, tar du feil. Statoil har tenkt på dette, og du må ha vært borte i 18 måneder før du blir ny kunde igjen.

Bytte 1. januar år 2.000

Strømprisen er tradisjonelt høyest like over nyttår, og nettopp da vil alle Statoils nye kunder gå over på vanlige vilkår. Det er mulig at år 2.000-problemet kan gi frykt for bortfall av produksjon og derfor unormalt høye strømpriser rundt årsskiftet. Det kan bli den dårligst tenklige dagen på mange år for å gi seg strømmarkedet i vold.

En kontrakt med ett års prisbinding på strømmen er idag svært prisgunstig i mange e-verk. Vil man slippe å bekymre seg for nyttårsprisene i år 2.000, bør man gå inn i en slik kontrakt nå i sommer. (Du kan sammenlike både variable og faster priser med Strømkalkulatoren).

Statoils tilbud synes ikke her, for strømkalkulatoren inneholder dagens aktuelle priser - Statoilkontrakten begynner først å løpe i juli. Men du kan bestille Statoil-strøm her.