Gambling med Nokia og Ericsson

Blir det for kjedelig med aksjer? Nå har startskuddet gått for salg av såkalte warrants på Ericsson og Nokia.Tør du å være med?

Det er Handelsbanken som utsteder warrants på de to selskapene, og ifølge iMarkedet betyr det at norske investorer kan kjøpe seg inn i nordens telelokomotiver uten å gå utenlands.

En warrant er kort fortalt en slags kjøpsopsjon, der du får en rett, men ingen plikt til å kjøpe en bestemt aksje på et bestemt tidspunkt, til en på forhånd avtalt pris.

For å være med må du imidlertid betale en premie, og det er først på innløsningsdagen du får vite om du har tjent penger, eller om premiebeløpet har gått tapt.

- Dette er ikke helt riktig. På grunn store svingninger omsettes warrantsene ofte på dagsbasis. Dette har vært spesielt tydelig i Sverige, sier en av våre lesere. Det betyr at du bør ha store kunnskaper, og ikke minst følge svært godt med i markedet. Ikke glem at det sitter proffe folk i den andre enden.

Høy avkastning

Etter at kjøp av warrants har blitt en suksess i Sverige, håper Joakim Alpius fra Handelsbanken Investment Banking, at også nordmenn skal komme etter.

- Mange ønsker seg alternative plasseringsmetoder i håp om å oppnå enda bedre avkastning. Warrants kan være en billig inngangsbillett til markedet, og vi håper at mange privatpersoner lar seg fristre. Spørsmålet er likevel om det norske markedet er modent nok, sier Alpius.

- Warrants håndteres som en undergruppe av aksjer, det eneste du trenger er mao. en VPS-konto. Dette gjør det hele svært enkelt, og er forhåpentligvis noe som vil gjøre det mer attraktivt for privatpersoner, avslutter Alpius.

I følge Handelsbankens nettsider er det to typer warrants:

  • Kjøpswarrants, for investorer som tror at den underliggende aksjen kommer til å stige i verdi. Warranten har en løpetid på minimum to år, og kan kun innløses på bortfallsdagen.

    Den som kjøper en kjøpswarrant, kjøper retten til en eventuell verdistigning over en gitt pris, den såkalte innløsningsprisen for aksjen som warranten er basert på.

  • Salgswarrants, for investorer som tror at den underliggende aksjen kommer til å synke i verdi. Denne typen finnes ikke i Norge. En salgswarrant gir på samme måte innehaveren rett til en eventuell verdinedgang under innløsningsprisen for aksjen som warranten er basert på.
En warrant har altså en begrenset levetid. Retten til å kjøpe eller selge aksjen gjelder bare i en viss tid, den såkalte løpetiden.

Warrantens innløsningspris og løpetid bestemmes ved utgivelsen. På warrantens bortfallsdag fastsettes verdien på den underliggende aksjen. Hvis denne verdien er høyere enn kjøpewarrantens innløsningspris, får innehaveren av warranten mellomlegget.

Hvis verdien på bortfallsdagen er lavere enn eller lik kjøpewarrantens innløsningspris, forfaller warranten uten verdi. Det omvendte gjelder for salgswarrants.

Hvorfor kjøpe warrants?

Warrants er en måte å investere i aksjer på, samtidig som det er en rekke andre interessante egenskaper:

  • Mulighet for høy avkastning

  • Liten kapitalinnsats

  • Gearing-effekt. Hvis kursutviklingen for de underliggende aksjene er god, kan avkastningen på det plasserte beløpet bli meget god

  • Lave transaksjonskostnader
Den store fordelen med warrants sammenliknet med aksjer, er at du får samme "ubegrensede" mulighet til fortjeneste som ved kjøp av aksjer, men med en betydelig lavere innsats.

Når løpetiden er slutt, realiseres fortjenesten eller warranten forfaller uten verdi, noe som betyr at du taper kapitalen du har satset. Warrants kan gi en betydelig verdistigning hvis den underliggende aksjekursen går opp.

Høy gevinst = høy risiko

Ingenting er gratis, og ettersom gevinsten kan bli høy er også risikoen stor.

Du bør være klar over at relativt små kursforandringer i den underliggende verdien – f.eks. aksjekursene - kan føre til betydelige endringer i verdien på dine posisjoner.

Dette kan være gunstig, men kan også være til ulempe. Warrants har også begrenset løpetid, slik at fortjeneste og tap realiseres uten forskyvning ved slutten av løpetiden. Før du gjør forretninger med warrants, må du derfor tenke grundig gjennom om handel med denne typen verdipapirer passer for dine forutsetninger, og hvor grensen skal gå for ditt engasjement.

Moralen er kort og greit: Sats aldri mer enn du tåler å tape.