Futen pusser opp på nettet

Det har lenge vært mye nyttig på Skatteetatens nettsted, men nå har det også blitt lett å finne.

Det var ganske tregt før. Grønn bakgrunn og ikke noe annet enn standard HTML uten bilder eller tabeller side opp og side ned. Navigasjonen var heller ikke helt logisk. Riktignok inneholdt nettstedet veldig mye nyttig informasjon. Det var også en svært elegant javakalkulator som beregnet skatten din - en forenklet interaktiv selvangivelse.

Informasjonen er der ennå, men nå kan du finne den. Det var ikke så lett tidligere. Den interaktive skatteberegneren er der også, men den er ikke oppdatert med skattesatsene for 1999 ennå (kanskje han som laget den har slutta). Trass i budsjettforliket i Stortinget, som gikk ut på at skattene skulle være uendret fra 1998 til 1999, er det en hel rekke endringer.

På det nye nettstedet har man nå også startet en spørsmål og svar-tjeneste hvor Skattedirektoratets eksperter gir til beste sine regeltolkninger. Har du et skattespørsmål bør du ile til Skattedirektoratet.

Alle skjemaer skatteetaten distribuerer til sine brukere kan også lastes ned fra nettstedet, enten i PDF eller Word-format.

Blant de åpenbart nyttige ting du finner på Skattedirektoratets nettsted er alle beløpsgrenser og skattesatser for 1999. Siden dette er internett, har etaten også lagt vekt på internettrelatert informasjon. Blant annet fant vi følgende pussige uttalelse om hvorvidt det er moms på design-tjenester for internett:

Skattedirektoratet antar at en tjeneste som gjelder utforming av en web-side med kjøpers egen reklame og reklame/annonser for andre må anses som en avgiftspliktig tjeneste som gjelder reklame, markedsføring, annonser, jf merverdiavgiftsloven § 13 annet ledd nr 8. Utforming av en web-side hvor innholdet er rent informativt antas å være en tjeneste som faller utenfor avgiftsområdet.

Og hva så med nettsteder flest, som har begge deler? Der må tjenesten naturligvis fordeles på de to områdene, det momspliktige og det momsfrie.