Futen feiler - sjekk tallene

Både bedrift og fut regner feil. Sjekk derfor både lønns- og trekkoppgaven og den ferdigutfylte selvangivelsen nøye.

I Tromsø kommune klaget 1.379 personer på 1999-likningen - av totalt 43.567 skatteytere som mottok ferdigutfylt selvangivelse. Drøye tre prosent av skatteyterne klaget altså på likningen.

Skatteklager i Tromsø kommune
Årsak til endringAntall klager
Endrede grunnlagsdata659
Posteringsfeil fra skatteyter374
Registreringsfeil fra Skatteetaten250
Tall fra ligningsåret 1999. Kilde: Tromsø likningskontor


Tabellen viser at endrede grunnlagsdata, altså feil i lønns- og trekkoppgavene, er årsaken til flest skatteklager. Bedriftene slurver.

Futen feiler

Oppsiktsvekkende er det også at skattemyndighetene gjør såvidt mange feil selv.

- Vi mener kvaliteten er god på det vi gjør. Folk har muligheten til å sjekke dette to ganger. Først når de mottar likningsutkastet i april, så når de mottar likningsoppgjøret i juni, sier Mary Johansen, adm. kontorsjef ved Tromsø likningskontor og folkeregister.

Klagenfristen er seks uker. I spesielle saker kan likningsmyndighetene betale ut skattepengene på forskudd.

Dette skjer likevel så sjelden at de aller fleste som klager, må vente i seks - sju uker på pengene. Kronene kommer med andre ord etter sommerferien.

Dokumentskrekk

Mange mener at klagene hadde vært flere dersom flere hadde giddet å sjekke tallene fra likningsmyndighetene.

- Det vil jeg helst ikke ha noen formening om, sier Johansen.

- Men ikke alle har ressurser til å sjekke tallene?

- Det kan du si. Noen har generell dokumentskrekk. Andre engasjerer seg lite i dette. Men det er altså folk selv som må sjekke tallene, sier Johansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Råd 1:
Ta ikke pengene du får igjen på skatten med i feriebudsjettet. Klager du, får du ingenting før etter fellesferien.

Råd 2:
Gå nøye gjennom lønns- og trekkoppgavene fra arbeidsgiveren. Statistikken viser at de inneholder mange feil.