Fulle jenter lever farlig

Jenter som drikker hardt risikerer flere seksuelle overgrep, skader seg mer og havner oftere i fyllebråk enn gutta, viser en britisk undersøkelse.

Jenter som drikker hardt risikerer flere seksuelle overgrep, skader seg mer og havner oftere i fyllebråk enn gutta, viser en britisk undersøkelse.

Helgefylla er ikke bare et norsk fenomen. Tradisjonen med jevnlige rotbløyter lever også i beste velgående på de britiske øyene hvor fyll og helgebråk er et kjent fenomen.

Men det er ikke bare fulle og kranglete gutter som er problemet. Nå viser en ny undersøkelse at de britiske jentene er aller mest utsatt for problemene som følger i kjølvannet av alkoholen.

Seksuell vold
- Det er et alarmerende funn at jentene er enda mer utsatt enn unge menn. Vår undersøkelse viser at jenter på fylla kommer i flere slåsskamper, krangler mer og blir oftere anholdt av politiet enn guttene, forteller Jean Coussins ved The Portman Group som har gjennomført undersøkelsen.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med 500 kvinner og menn mellom 18 og 30 år. Tallene viser også at en av tre kvinner har blitt utsatt for seksuell vold etter å ha drukket. Det tilsvarende tallet for guttene i undersøkelsen var på bare to prosent.

Over halvparten av jentene i undersøkelsen hadde kranglet i fylla, mens mer enn en av fire jenter hadde opplevd å bli arrestert av politiet på grunn av fyllebråk, skriver BBC News.

Jentene krangler mest
Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at jentene her hjemme også topper statistikken på krangling med alkohol i kroppen.

- Det er tydelig at vi har mer klassiske kjønnsforskjeller på disse problemene i Norge. Statistikk fra aldersgruppen mellom 15 og 20 år viser i alle fall at jentene oftest kommer opp i ønskede krangler når de drikker alkohol.

- Det er jo også all grunn til å tro at risikoen for å bli utsatt for seksuell trakassering under påvirkning av alkohol er størst for jentene. Men tallene viser også at det er guttene som oftest havner i slagsmål og ulykker i fylla, forklarer forsker Astrid Skretting ved SIRUS til Mozon.

 

Mozon.no, 30.09.2005