Full sysselsetting uten kjøpefest

Norges Bank spår at kjøpefesten er over, men at vi likevel kan regne med gode tider både i forhold til lønn og arbeid neste år. Men ikke håp for mye: Innstrammingene må komme.

I dagens ferske inflasjonsrapport for tredje kvartal i år, forteller Norges Bank om forventninger om fortsatt høy sysselsetting og lønnsvekst neste år.
Presset i arbeidsmarkedet er imidlertid fremdeles høyt. I slutten av august var beholdningen av ledige stillinger 48 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Dette betyr at det stadig blir vanskeligere å få besatt ledige stillinger. Fallet i langtidsledigheten kan tyde på det samme. I andre kvartal i år var det 21 prosent av de arbeidsledige som hadde en sammenhengende ledighetsperiode på over et halvt år. I samme kvartal i 1997 var denne andelen 24 prosent.

Fortsatte lønnsøkninger

Et presset arbeidsmarked med mangel på kvalifiserte personer vil bidra til et fortsatt press på lønnsnivået. I rapporten kommer det frem at Norges Bank forventer en lønnsvekst på 6,5 prosent neste år. Dette er en halv prosent mer enn i år, men likevel mindre enn tidligere forventet. Et høyere lønnsnivå presser opp næringslivets kostnader. Dette bidrar til å forverre landets konkurranseevne. Fra arbeidsdirektoratet rapporteres det også om at det i slutten av 1999 vil bli stigende arbeidsledighet igjen.

Svakere vekst

Selv om vi får jobbe og tjene penger også neste år, vil investeringslysten og etterspørselen synke. Dette skyldes blant annet det høye rentenivået. Sammen med lavere lønnsomhet i produksjonssektorene og høyere lønnsvekst enn i land vi handler med, gir dette at veksten i Norsk økonomi ikke vil bli slik den har vært de siste årene. Sentralbanken tror imidlertid ikke at det ligger an til et markert omslag allerede i 1999.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alt i alt peker det likevel mot innstramminger hevder sentralbanksjef Kjell Storvik i rapporten:

- Ut fra den økonomiske utviklingen, er det ikke grunn til å anta at presset i norsk økonomi - med blant annet tiltakende pris- og kostnadsvekst - vil forsvinne av seg selv i løpet av kort tid. Det betyr at det er nødvendig å korrigere situasjonen gjennom en aktiv økonomisk politikk nå.

Spørsmålet blir dermed ikke om, men hvordan en innstramming skal foretas.