Fugleinfluensaen sprer seg

Fugleinfluensaen har fremdeles ikke kommet til Norge, men sprer seg til stadig nye land.

I en statusrapport forteller Mattilsynet at spredningen av fugleinfluensa i Afrika er uoversiktelig. De skriver også at det er stor sannsynlighet for at den fryktede fuglesykdommen blir introdusert med villfugl i Norge.

- Den økende utbredelsen av høypatogen H5N1 fugleinfluensa hos ville fugler i Europa gjør at det er høy sannsynlighet for sykdomsutbrudd i Norge, skriver de i rapporten.

Veterinærinstituttet mottar stadig død fulg, som de sjekker fortløpende. Siden 16.2. har de mottatt 236 fugler uten åpenbar dødsårsak. Hittil har ingen testet positivt på fugleinfluensa. Dersom sykdommen påvises hos norske fugler, vil første skritt være å beskytte fjørfe.

Sverige fikk sitt første tilfelle av fugleinfluensa forrige uke. I området der de syke fuglene ble funnet, er det observert 50 døde fugler. Disse fuglene har fremdeles ikke fått noen bekreftet diagnose.

Sjelden menneskesmitte
Fremdeles er det svært sjeldent mennesker smittes av fugleinfluensa. De som hittil er smittet, har hatt nærkontakt med syke eller døde fugler eller fuglenes avføring. Risikoen for at du skal smittes av sykdommen er dermed svært liten. Mattyilsynet oppfordrer likevel til enkelte forholdsregler:

- Ikke ta på døde eller syke fugler. Fortell også barna dine om dette.

- Meld fra til Mattilsynet dersom du finner flere døde fugler innenfor et avgrenset område. Mattilsynet nås på telefonnummer 06040.

- Unngå direkte kontakt med fugler dersom du mater dem.

- Vask hendene ofte. Vær spesielt nøye med håndvasken etter kontakt med fugl.

Det er ikke farlig å spise kylling, kalkun eller egg.

Ut og reise?
Hvis du skal reise til land med bekreftet eller mistanke om fugleinfluensa, gir Mattilsynet følgende råd:

- Unngå direkte kontakt med fugl. Du bør ikke besøke fjørfebesetninger eller markeder med levende fugl.

- Vask hendene ofte

Det er ikke farlig å spise fuglekjøtt eller egg. Men du må varmebehandle maten godt.

Har du vært i et land med fugleinfluensa er det også noen restriksjoner du bør holde deg til:

- Du har ikke lo til å innføre fjørfe eller fjørfeprodukter fra land utenfor EU/EØS som har utbrudd.

- Hold deg unna norske fugler i 72 timer etter hjemkomst

- Kontakt lege hvis du blir syk etter hjemkomst.

 

Mozon, 7.3.2006