Frykter støy i barnehage

Ungene i Tonsenjordet barnehage utsettes for så mye støy at det kan være helseskadelig, mener Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Femti meter fra barnehagens uteområde durer biler og busser forbi på den sterkt trafikkerte Trondheimsveien i Oslo. Foreldre fortviler over at ikke noe blir gjort for å dempe støyen. De får støtte fra HLF.

- Ved å nekte å sette opp støyskjerm setter Bjerke bydel unge ører i fare og uttrykker manglende forståelse for støyens innvirkning på hørselen, sier informasjonssjef Anders Hegre.

Les også: Støy forsinker barnet:

- Ikke farlig
Ved Tonsenjordet barnehage ligger støynivået gjennomsnittlig på 60-65 desibel. Det er 5-10 desibel over grenseverdiene i forskrift om miljørettet helsevern. Hegre mener barn i barnehager generelt er utsatt for altfor høyt lydnivå i løpet av en dag.

Ifølge overlege ved øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs Hospital, Haakon Arnesen, er det imidlertid ikke fare for hørselsskader.

- Jeg ville ikke vært bekymret for barnas hørsel. De målte lydnivåene er ikke så høye at de er skadelig for hørselsorganet. De kan derimot føre til stress og dermed for eksempel hodepine, forklarer han.

Hva gjør du når barnet ditt har hodepine? Sjekk her:

- Respektløst
Foreldrene i barnehagen har engasjert seg i saken siden 2003, og i mai 2005 konkluderte bydelsoverlegen med at det måtte settes i verk tiltak mot støyen. Men ennå har ikke kommunen gjort noe, ifølge Foreldrearbeidsutvalget (FAU).

- Det er kritikkverdig, uholdbart og respektløst overfor barna, mener representant i FAU Jørgen Hvalby.

En del av uteområdet skal etter planen omdisponeres, men støynivået i det nye området vil likevel være for høyt, ifølge Hvalby. Datteren på 3,5 år har ennå to år igjen i barnehagen, og han er bekymret for hvordan det skal gå.

- Datteren min er sliten og ør i hodet når hun kommer hjem om ettermiddagene, og det samme gjelder de andre barna. Det er surt å tenke på at det sikkert ikke koster så mye penger å gjøre noe med det. Men det gis ingenting så lenge man ikke slåss for det.

Øresus kan ødelegge konsentrasjon og hukommelse. Les mer her:

- Forsvarlig drift
Ifølge helse- og velferdsetaten vil ikke støyskjerm få støyverdiene under de gjeldende grenseverdiene. Dette krever foreldrene nå dokumentasjon på.

- Hvis de kan bekrefte det, må de finne en annen løsning. Støynivået må ned i alle fall ti desibel, hvis ikke har ikke barnehagen livets rett, mener Hvalby.

Det siste er bydelsråd Kari-Anne Mathisen langtfra enig i.

- Vi har behandlet denne saken grundig i samarbeid med flere andre instanser. Konklusjonen er at den driften vi har lagt opp til, er forsvarlig både ut fra faglige og økonomiske hensyn, sier Mathisen.

Hun viser til at en jordvoll og trær mellom barnehagen og veien skjermer for noe av støyen. Det er også gjort utbedringstiltak i selve barnehagebygningen, samtidig som det er lagt opp til at barna skal mer ut på tur for å komme seg bort fra støyen.

- Vi vil innkalle til ekstraordinært møte i barnehagen for å informere alle foreldrene om situasjonen. De vil også få dokumentasjon på at støyskjerming ikke vil hjelpe, forteller Mathisen.