Frykter miljøgifter hos gravide

Farlige miljøgifter kan skade fostre, mener norske forskere. Nå skal de kartlegge nivået av miljøgifter hos gravide i Nord-Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Førsteamanuensis Jon Øyvind Odland ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø har studert effekten av miljøgifter på gravide i 15 år. Han og kollegene, fra alle de åtte arktiske landene, har gjort dystre funn på Grønland, i Russland og Nord-Canada.

- Vi har påvist betydelig forhøyet konsentrasjon av miljøgifter i blodet til gravide. Det kan dreie seg om kvikksølv, PCB’er, plantevernmidler og sprøytemidler. Dette er stoffer som transporteres nordover fra industri i USA og Europa, via hav og luftstrømmer. Derfra kommer stoffene inn i fisk og dyr, som igjen spises av urbefolkningen, sier han.

Les også: Økt utslipp av farlig miljøgift

Foster mest utsatt

Denne måneden starter Odland og gruppa hans en kartlegging av nivåer av miljøgifter i gravide kvinner i Nord-Norge. Studien skal omfatte mellom 1000 og 1500 gravide fra Bodø til Finnmark. Grunnen til at forskerne konsentrerer seg om gravide er fordi ufødte barn er mest sårbare for miljøgifter, ifølge Odland.

- Studien er viktig, fordi vi skal kartlegge den samiske befolkningens situasjon, noe som aldri har blitt gjort før. Urbefolkningsgruppene har vært de mest sårbare alle de andre stedene, derfor har vi et ansvar for å følge opp disse gruppene i flere land, sier Odland.

En lignende studie settes nå også i gang i Russland.

Les også: Barnekreft kan skyldes forurensning

- Vi skal følge nyfødte over flere år for å se om det finnes noen helseeffekter vi ikke vet om ennå. Påvirkning av hørsel, nevrologiske effekter, fysisk og psykisk læreutvikling og motorisk utvikling er noe av det vi skal se etter, sier Odland.

- Det vi allerede vet om miljøgifter er blant annet at de kan være kreftfremkallende, gi forsinket hjerneutvikling hos barn og svekke immunforsvaret. Dette ser ut til å være uopprettelige skader, sier Odland.

Han tror imidlertid ikke funnene vil være like skremmende i Norge.

Motstand fra industrien

- Min hypotese er, på bakgrunn av pilotstudier, at det ikke finnes så høye verdier i Nord-Norge, på grunn av et mer variert kosthold her enn i andre nordområder. Men jeg har blitt overrasket før, sier han og legger til:

- Som miljøforskere har vi møtt en del motstand, både fra politisk hold, særlig fra USA, og fra industrien. Men det er vårt ansvar å undersøke dette, for neste generasjon barns skyld, sier Odland.

Han legger til at gravide ikke bør spise hvalkjøtt eller måkeegg som ikke er analysert.

- Helserisikoen kan øke ved å spise forurenset hvalkjøtt og måkeegg. Derfor er det svært viktig at dette er kartlagt og at vi vet hva maten inneholder. Dette er Mattilsynets ansvar i Norge. Vi vil kunne si mer om den aktuelle situasjonen for de gravide i Nord-Norge allerede i løpet av 2007, men før vi vet eksakt hva som er problemet, må vi uansett utvise forsiktighet med disse matsortene. Det gjelder særlig unge kvinner og gravide, sier Odland.

Beskytter du deg mot kjemikaliene i hverdagen? Her er de vanligste kjemikalie-fellene: