Frykter livsfarlig influensa

En global influensa-epidemi kan være på trappene. WHO advarer om at flere millioner mennesker kan miste livet.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) advarer nå mot den såkalte fugle-influensaen som tidligere i år har brutt ut i Thailand og Vietnam.

Leger og forskere frykter at influensaen kan utvikle seg til en verdensomspennende epidemi.

Begrenset vaksine
- Vi vet ikke om epidemien vil starte i neste uke eller til neste år. Men en inluensaepidemi vil bli spredt globalt og lle verdens land vil bli berørt, fortalte Klaus Stohr fra WHO under en pressekonferanse i Bangkok i går.

Helsemyndigheter over hele verden rbeider nå med en vaksine som kan hindre predningen og redde liv dersom epidemien blir et faktum. Men det er tvilsomt om en lik vaksine kan lages i store nok mengder til å beskytte alle som trenger den.

- Vi anslår at antallet døde av en slik epidemi vil være på mellom to og syv millioner. Antallet smittede vil nok bli mer enn en milliard mennesker, fortalte Stohr i følge den danske avisen Jyllandsposten.

Følger med på utviklingen
Folkehelseinstituttet følger situasjonen med fugleinfluensa i Sørøst-Asia, blant annet basert på rapporter fra Verdens helseorganisasjon.

- Bakgrunnen er frykten for at fugleinfluensaviruset skal forandre seg og begynne å smitte mellom mennesker. Ingen vet om dette vil skje og eventuelt når.

- Fugleinfluensavirus finnes vanligvis hos fugler, især andefugler, og de smitter hovedsaklig mellom fugler. Men fra tid til annen skjer det også at andre dyr, og mennesker, kan bli smittet.

- I januar 2004 ble det klart at mennesker også ble smittet og syke, og i løpet av januar-mars døde 23 av de 34 personene som vi vet ble syke av dette viruset i Vietnam og Thailand. Etter en forholdsvis stille periode har aktiviteten blusset opp igjen i juli 2004, og i august meldes det om nye dødsfall blant mennesker, opplyser Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Mozon 26.11.2004