Det er fortsatt ikke for sent å klage, men nå begynner du å få dårlig tid. Foto: Kim Jansson
Det er fortsatt ikke for sent å klage, men nå begynner du å få dårlig tid. Foto: Kim JanssonVis mer

Fristen for å klage på skatteoppgjøret er 10. august

– Og du kan klage selv om du burde ha sjekket bedre i april.

Fikk du skatteoppgjøret ditt i juni og har oppdaget feil i skatteklasse, inntekt, formue eller annet? Da bør du hive deg rundt før klagefristen går ut.

Slik klager du

I klagen må det fremkomme hva du mener er feil, og klagen må være begrunnet. Klagen kan sendes elektronisk eller via brev til skattekontoret. Elektronisk klage sendes inn via Altinn, og det er bare å håpe på at løsningen fungerer smidigere enn da skatteoppgjøret ble lagt ut i mars i år.

Les også: Kom rett inn på Kenneths selvangivelse

Hva klager vi på?

Skatteetaten opplever at klagene er knyttet til en rekke ulike forhold.

– En god del gjelder fradrag i inntekten. I noen tilfeller er det skattytere som har benyttet leveringsfritak og som ikke har krevd fradrag i selvangivelsen sin, i andre tilfeller har skattyter gjort krav på fradrag som skattekontoret ikke har godtatt. En annen vanlig klageårsak er skatteklasse, det vil si skattytere som er liknet i skatteklasse 1, men som senere krever skatteklasse 2, forteller Anette Bjerke, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.

Anette Bjerke i Skatteetaten er klar til å ta i mot årets klager på skatteoppgjøret. Foto: Skatteetaten
Anette Bjerke i Skatteetaten er klar til å ta i mot årets klager på skatteoppgjøret. Foto: Skatteetaten Vis mer


Mange får medhold

88 prosent av klagene fikk helt eller delvis medhold i forbindelse med fjorårets klagebehandling. Skattekontorene behandlet rundt 78.000 klager på likningen i fjor. Litt over 62.000 av disse fikk fullt medhold, nærmere 7.000 fikk delvis medhold og 9.000 fikk ikke medhold, opplyser skatteetaten. Og du kan klage selv om du helst burde ha påberopt forholdene før du leverte selvangivelsen tidligere i år.

– Vi mener det er viktig at skattyter forsikrer seg om at alle opplysninger i den forhåndsutfylte selvangivelsen er korrekte og fullstendige. Hvis noe er feil eller mangelfullt, skal selvangivelsen leveres med endringer. Det er for øvrig ingen begrensning i skattyters rett til å ta opp forhold som ikke er tatt med i selvangivelsen i en eventuell klagesak, så det er fortsatt mulig å sikre seg at skatteoppgjøret blir riktig, avslutter Bjerke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Husk restskatten

Rundt 500.000 skatteytere må betale restskatt etter årets skatteoppgjør. Restskatten forfaller til fastsatt tid selv om du påklager likningen. Første forfall er 20. august.

Får du medhold i klagen vil den innbetalte restskatten bli tilbakebetalt så snart som mulig, og senest tre uker etter at vedtak som medfører tilbakebetaling er fattet. Det ytes rentegodtgjørelse fra betalingen fant sted, og frem til tre uker etter at vedtaket ble fattet.

Les også: Slik unngår du restskatt neste år