Noen betaler for lite skatt hvert eneste år, for så å bla opp i morgen, 31. mai. Foto: Per Ervland/Kim Jansson
Noen betaler for lite skatt hvert eneste år, for så å bla opp i morgen, 31. mai. Foto: Per Ervland/Kim JanssonVis mer

Fristen er i morgen

Bør du betale?

«Jeg skylder nesten 100.000 i skatt, men jeg får 3 prosent rente på disse pengene i banken. Bør jeg betale dem inn før fristen den 31. mai? »

Spørsmålet melder seg nå dagen før Skatteetatens frist for betaling av tilleggsforskudd. Flere hundre tusen nordmenn får nemlig restskatt som må betales i løpet av sommeren og høsten. Det er imidlertid 31. mai som er betalingsfristen hvis du vil unngå rentetillegg.

Rentetillegget er imidlertid nokså beskjedent.

Ny beregningsmåte

Skatteetaten ser gjerne at du betaler inn nå, men hvor ille blir det om du venter?

Fra og med skatteoppgjørene i 2011 (for inntektsåret 2010) øker antall skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister fra to til fire.

I den forbindelse er det også innført en ny måte å beregne rentene på tilgodebeløp og restskatt på. Skatteetaten har lagt om fra fastrenter til løpende renter, slik at renter på tilbodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret 2010 og frem til datoen skatteoppgjøret blir sendt skatteyter. Hva gjelder retskatt, beregnes rentene fra 1. juli i inntektsåret 2010 og frem til forfall første termin restskatt. Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg, og nå er denne 1,44 prosent.

Når får du skattepengene?

Slik beregnes renten

Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i likningsåret, men med en reduksjon på 28 prosent. Reduksjonen er begrunnet i at rentegodtgjørelse og rentetillegg ved avregningen ikke skal tas med som skattepliktig inntekt eller komme til fradrag, slik tilfellet er for andre typer renter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nye måten å beregne renter på, skal i prinsippet verken gi gunstigere eller mindre gunstig renteberegning enn den gamle, ifølge Skatteeaten.

I praksis viser likevel regneeksemplene nedenfor at den nye beregningsmåten er noe gunstigere for de som skylder penger. I alle fall i inneværende år.

Les også: Ikke fradrag for alle typer renter

Omtrent det samme

For at vi skal forstå hva den nye renteberegningen har å si, har Skatteetaten laget følgende eksempler:

I 2010 (inntektsåret 2009) var det to skatteoppgjør for personlige skattytere, ett i juni og ett i oktober. De faste rentesatsene ved junioppgjøret 2010 var 3,6 prosent på tilgodebeløp og 3,9 prosent på restskatt. For oppgjøret i oktober var satsene henholdsvis 4,5 og 4,8 prosent.

Avregningseksempel (junioppgjør) med restskatt etter gamle renteregler
Utlignet skatt – innt.året 2009 kr 100.000
Forskuddstrekk kr 80.000
For lite betalt kr 20.000
Rentetillegg: 3,9 % av 20.000 = kr 780
Å betale som restskatt kr 20.780

Avregning (junioppgjør) med restskatt etter nye regler

Utlignet skatt – innt.året 2010 kr 100.000
Forskuddstrekk kr 80.000
For lite betalt kr 20,000
Rentetillegg 1,44 % fra 01.07.2010 til 22.8.2011 (418 dager) = kr 330
Å betale som restskatt kr 20.328

Avregningseksempel (junioppgjør) med tilgodeskatt etter gamle renteregler
Utlignet skatt – innt.året 2009 kr.100.000
Forskuddstrekk kr 120.000
For mye betalt kr 20.000
Rentegodtgjørelse: 3,6 % av 20.000 = kr 720
Tilgodebeløp for skattyter kr 20.720

Avregning (junioppgjør) med tilgodeskatt etter nye regler

Utlignet skatt – innt.året 2010 kr 100.000
Forskuddstrekk kr 120.000
For mye betalt kr 20.000
Rentegodtgjørelse 1,44 % fra 01.07.2010 til 20.6.2011 (355 dager) = kr 280
Tilgodebeløp for skattyter kr 20.280

Betaler du nok skatt i år? Vår KALKULATOR gir deg svaret

Ikke nok med god sparerente

Hva så med vår leser som har 100.000 kroner på konto og er klar til å betale Skatteetaten?

Hvis han/hun får oppgjøret i juni, og vi antar at det stemmer at for lite skatt er omtrent 100.000, så får han/hun et rentetillegg på 1,44 prosent fra 1. juli 2010.
Dette vil utgjøre 1.650 kroner.

Men hvis han/hun har hatt pengene stående i banken til 3 prosent rente i den samme perioden, så kan han/hun vente seg en rentegevinst på 3.435 kroner. Av denne renteinntekten skal det betales 962 kroner i skatt, så vedkommende sitter igjen med 2.473 kroner i renteinntekt på de 418 dagene som er lagt til grunn.

Men! De fleste av disse renteinntektene er jo allerede opptjent. Så mange som 304 dager har allerede gått siden 31. juli i fjor. Dermed har vår leser allerede tjent 2.400 kroner i renter, det er bare 1.035 kroner som vil komme som renteinntekt etter 31. mai. Disse skal det også skattes av, slik at den reelle fortjenesten blir 745 kroner. Betaler vår leser inn nå, vil han/hun altså tape 745 kroner i renteinntekter frem til første forfall, men slipper å betale 1.650 kroner ekstra når skatteregningen kommer. Differansen utgjør 905 kroner.

Konklusjon: Selv med en sparerente på 3 prosent, så vil det lønne seg å betale inn pengene innen fristen i morgen. Er du i tillegg en av dem som skraper sammen pengene fra lønnskonto og andre steder der pengene forrenter seg lite, kan du med fordel betale med en gang. Men uansett - det blir neppe rentetillegget som vil knekke deg økonomisk i sommer.