Friskere til sjøs

Sjømenn jobber hardt og er lite syke. Sykemeldingsprosenten er opptil 15 ganger lavere enn på land i Norge.

Dette går frem av en studie som overlege Eilif Dahl ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet har gjennomført. De siste 35 årene har han jobbet som lege på 15 ulike cruiseskip verden over.

Og resultatene er oppløftende.

- Sykemeldingsfrekvensen ombord disse skipene er på kun 0,4 prosent sammenlignet med seks-syv prosent i Norge, sier Eilif Dahl til Mozon.

Høy arbeidsmoral
Han mener nærvær av lege og høy motivasjon er en viktig forklaring.

- Mitt inntrykk er at arbeidsmoralen på cruiseskip er svært høy, uansett hvilken yrkesgruppe eller nasjonalitet du tilhører. Halvparten av de som er syke blir tvunget til å holde sengenav skipslegen. De sykemeldte blir undersøkt av lege to ganger daglig, mens man i land blir sykmeldt for flere dager sammenhengende, sier han.

Som eneste lege med ansvar for en passasjergruppe med en gjennomsnittsalder på 70, har Dahl hatt en utfordrende og stressende jobb. I snitt gjennomførte han 27 konsultasjoner i døgnet.

- Det er rimelig stressende i forhold til å være på land, men det er også mer utfordrende å være lege ombord på et cruiseskip. Ting skjer raskt og en må ta mange beslutninger alene, sier Dahl.

God lagånd
Kjell Berg, andre nestleder i Norsk Sjøoffisersforbund mener at sjøfolk har gode holdninger og en bra lagånd.

- Siden man jobber i team der alle ledd er svært avhengige av hverandre, er trenden at folk strekker seg litt lenger. Å jobbe i grupper gjør at folk ikke vil belaste andre ved å være syk, sier Berg.

 

Mozon.no, 10.04.2006