Friskere med færre medisiner

Selv om du bruker mange medisiner blir du ikke nødvendigvis frisk. En svensk undersøkelse viser at færre medisiner kan gi bedre livskvalitet.

Det finnes en pille for det meste. Men hva skjer når du spiser mange forskjellige medisiner for forskjellige sykdommer?

En svensk undersøkelse viser nå at færre medisiner faktisk kan gi bedre livskvalitet for mange mennesker.

Fikk færre piller
Undersøkelsen byger på 600 svenske beboere på sykehjem som ble fulgt opp i over 20 måneder. Målet med undersøkelsen var å se om pasientene fikk det bedre når antallet forskjellige legemidler ble redusert.

I løpet av undersøkelsen ble det gjennomsnittlige antallet medikamenter redusert fra 10,2 til 8,8 for hver pasient. Utfasingen av de forskjellige medisinene skjedde i samarbeid mellom apotekere, leger og sykepleiere på institusjonene.

Bedre uten medisin
Intervjuer og undersøkelser viser at en av tre deltakere følte seg bedre når de brukte færre medikamenter. Nesten 60 prosent oppga at de ikke følte noen stor forskjell, mens en liten gruppe ble sykere uten medisinene.

En annen effekt av færre medikamenter er også at kommunene kan spare store beløp i utgifter til medisiner.

Undersøkelsen er gjennomført i kommunene Eskilstuna och Strängnäs, og omtales i den svenske utgaven av Dagens Medicin.

Mozon 06.12.2004