Friske øyne med stamceller

Forskningen på stamceller er et omdiskutert og vanskelig tema. Nå mener forskere at nye funn kan kurere blindhet.

Stamceller kan være grunnlaget for fremtidens medisinske teknologi. Men forskningen er sterkt omdiskutert.

De beste cellene blir nemlig hentet fra døde fostre, enten etter mislykkede prøverørsforsøk eller ved kloning. Og til den slags vitenskap er det ikke lett å få verken økonomiske midler eller myndighetenes velsignelse.

Kan reparere øyne
En gruppe forskere ved senteret Advanced Cell Technology i Massachusetts, USA har nå funnet en bruk av stamceller som kan reparere skadede øyne.

Øyensykdommen retinal degenerasjon innebærer at pasienten mister synet ved at hinnen bak i øyet svekkes. Men med de riktige stamcellene kan denne funksjonen gjenopprettes i øyet.

- Dette er den første utvinningen av retinal-celler fra embryoniske stamceller. Vi antar at disse cellene kan brukes til å kurere blindhet, og kan faktisk bli den første praktiske bruken av embryonal stamcelle-teknologi, forteller forskeren Robert Lanza til nyhetsbyrået Reuters.

Rapporten fra de amerikanske forskerne er publisert i journalen Cloning and Stem Cells.

Mirakelceller
Stamceller er ikke som andre celler. Stamcellene regnes som "sjefscellene" i kroppen, som utvikler seg til alle slags celler i utviklingen av menneskekroppen.

Cellene som er hentet helt i begynnelsen av et fosters utvikling, regnes som de aller beste. Disse cellene har et stort potensiale for forskjellige typer utvikling og ser ut til å være svært seiglivede.

Forsker i Norge
Rapporten fra de amerikanske forskerne faller sammen med opprettelsen av et eget nasjonalt senter for stamcelle-forskning i Norge.

Det norske regelverket inneholder et klart forbud mot forskning på stamceller fra embryo. Men norske forskere finner allikevel stor interesse i stamcelleforskning som baseres på celler fra voksne mennesker.

- Vi har en forskningsagenda. Vi skal forske på høyt nivå og finne ut hva disse stamcellene kan og ikke kan. Vi vil gjerne bruke dem til å utvikle nye medisinske muligheter. Selvfølgelig er alt dette forankret i det lovverket som eksisterer og i den etiske diskusjonen. Vi holder oss til samfunnets mandat. Vår oppgave er forskning, ikke samfunnsdiskusjon, sier professor Stefan Krauss til forskning.no.

Sammen med professor Steinar Funderud fra Radiumhospitalet er han en av initiativtakerne til det nye senteret.

- Det er ikke noe faglig uenighet internasjonalt om at de embryonale stamcellene har et større potensial enn de adulte stamcellene. Argumentene mot går mer ut på at embryoet er en menneskespire, og dermed verneverdig. Det handler også for forskere om å vurdere de etiske aspektene opp mot nytteverdien, mener Funderud.

Mozon 24.09.2004