Frisk med et klikk

E-post og mobiltelefon kan erstatte legebesøket i fremtiden. Resultatet kan bli billigere og bedre helsetjenester.

Mange legebesøk handler om problemer som like gjerne kunne vært løst over telefonen eller med en rask e-post.

En overgang til elektronisk pasientkommunikasjon kan derfor gi store gevinster i helsesektoren. Og aller best - du slipper å kaste bort tiden i lange køer på legekontoret.

Du bør likevel ikke overdrive databruken. Data og SMS kan gi depresjon.

Fornøyde pasienter
- Mange norske legekontorer har allerede tatt i bruk en løsning hvor lege og pasient kan sende sikrede elektroniske meldinger til hverandre. Våre undersøkelser viser at denne typen kommunikasjon fungerer utmerket og at pasientene selv forstår svært godt hva slags spørsmål som passer i en e-post, og hva som krever et personlig oppmøte, sier Per Egil Kummervold ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Han henviser blant annet til prosjektet PasientLink som ble gjennomført med 100 testpersoner over ett år. Deltakerne i prosjektet fikk bruke e-post i tillegg til vanlige legetimer, og konklusjonen viser at antallet besøk på legekontoret ble redusert.

- Overgangen til elektronisk kommunikasjon skjer jo først og fremst fordi pasientene ønsker det. For mange er det vanskelig å sitte i telefonkø til legekontoret i arbeidstiden, og de vil gjerne unngå stresset med å ta seg fri fra jobb for enkle legekonsultasjoner, sier Kummervold til Mozon.

Tar lang tid
Elektronisk kommunikasjon mellom lege og pasient må i følge dagens regelverk sikres bedre enn vanlig e-post. Årsaken er at sensitive personopplysninger må beskyttes ekstra grundig mot innsyn fra uvedkommende.

I dag er sikrede e-postløsninger tatt i bruk på over 100 legekontor over hele landet, men det vil fortsatt ta litt tid før e-post har blitt vanlig omgangstone mellom lege og pasient.

- Om 5-10 år vil det trolig være vanligere å kontakte legen elektronisk enn over telefon. Men selv i fremtiden vil pasienten vanligvis måtte være fysisk til stede. Vårt anslag er at elektronisk kommunikasjon kan erstatte vel 20 prosent av det totale antall henvendelser til legekontoret, sier Kummervold.

Han legger til at det sikkert vil være noen legekontorer som drøyer lenge før de vil bruke slike løsninger. En av årsakene er at norske leger ikke har like mye å tjene på slike løsninger, i forhold til pasienter og helsemyndigheter som betaler regningen.

Populært i USA
En ny amerikansk undersøkelse bekrefter at e-post kan bli et viktig hjelpemiddel i kommunikasjonen mellom lege og pasient. To av tre amerikanere har tilgang til e-post, og svært mange er positive til å kommunisere digitalt med legekontoret.

- E-postkommunikasjon kan øke pasientenes tilgjengelighet til helsetjenester, redusere administrative kostnader og gi mer fornøyde pasienter. Tilgangen til e-post vil trolig øke med ny teknologi og lavere kostnader.

- Dette kan bli en god måte å nå ut til pasientene på, sier medforfatter Truls Østbye ved Duke University i USA til Tidsskriftet for norsk lægeforening.

Undersøkelsen som omfatter 390 pasienter er publisert i BMC Medicine.

Teknologien kan også fungere på andre måter. Blant annet kan du stumpe røyken med SMS.

 

Mozon.no, 28.08.2006