Fradrag for sykdom: Tannlege & diabetes?

DYRT: Det er dyrt hos tannlegen, men kan du få fradrag? Har du diabetes eller har tatt en øyeoperasjon kan det være penger å spare.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Sykdomsutgifter er IKKE fradragsberettiget, med mindre de kan anses som særfradrag på grunn av usedvanlig store sykdomsutgifter.

I såfall skal utgiftene føres opp i post 5.0, med en henvisning til særfradraget i post 3.5.5.

Store utgifter på grunn av sykdom

Har du hatt uvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom i 2001, eller varig svakhet som du selv eller noen du forsørger lider av, kan det gis et særfradrag på totalt 8.820 kroner.

Når er utgiftene ”usedvanlig store”?

I følge Skattebetalerforeningen anses utgiftene som usedvanlig store dersom:

 • De utgjør minst 2/3 av særfradraget på 8.820, eller 5.880 kroner. Utgifter mellom 5.880 og 8.820 gir altså særfradrag på 8.820 dersom varighetskravet er oppfylt.

  Tilstanden må normalt antas å vare i minimum to år for å tilfredsstille varighetskravet.

  Dersom du kan dokumentere større utgifter, kan du få fradrag for alle de faktiske utgiftene du har hatt.

  Fradraget er i alminnelig inntekt og utgjør dermed 28 prosent.

Hvilke utgifter regnes med?

 • Alle direkte utgifter, for eksempel lege og medisinutgifter
 • Indirekte utgifter, for eksempel transportutgifter.
 • Fordyret kosthold – dyre dietter
 • Utgifter til tilsyn, pleie og hjelp i huset. Også utlegg til å besøke den syke kan tas med, forutsatt at det er ektefelle eller barn man selv forsørger som er sykt.
Utgifter som dekkes av folketrygden, eller via andre skattefrie ordninger må holdes utenfor.

Dokumentasjon

Legeattest må vedlegges for hvert eneste år det kreves særfradrag. Dersom utgiftene ikke kan legitimeres må de sannsynliggjøres.

Diabetikere


Har du fått diagnosen diabetes – sukkersyke, kan du kreve særfradraget uten å måtte dokumentere utgiftene. Skatteetaten antar altså at utgiftene dine er store nok.

Unntak: Dette gjelder ikke skattytere som har frikort, eller som betaler vanlige satser for kost og losji, for eksempel på sykehjem.

Søker du om særfradrag for en annen sykdom – i tillegg til diabetesen, legges det normalt til grunn at utgiftene til diabetesen utgjør 5.880 (2/3 av særfradraget) uten at diabeteskostnadene dokumenteres.

Har flere i familien fått diagnosen diabetes, vil også de kunne kreve 8.820 kroner i fradrag.

Tannlegeutgifter


Tannlegebehandling anses normalt IKKE som utgift vedrørende varig sykdom eller svakhet, og gir som et klart utgangspunkt ikke rett til fradrag.

Det finnes likevel unntak:

 • Varige tannkjøttlidelser som for eksempel krever innsetting av nye tenner eller bro, og tann-gnissing (bruksisme) anses som sykdom.
 • Skifte av fyllinger kan være fradragsberettiget i forbindelse med allergi.

Øyeoperasjon


Bruker du briller? Da kan det kanskje virke fristende å ta en laseroperasjon for å korrigere synet.

Skal du få fradrag for øyeoperasjoner er imidlertid kravet at du må ha hatt en brillestyrke på mer enn minus seks.

Kilde: Skattebetalerforeningen