Fradrag for reiser til og fra jobb

Noen får reisefradrag uten å ha hatt en krone i reiseutgifter.

Reisefradrag er kjekt å få, men hva hvis du pleier å ha hjemmekontor? Foto: PANTHERMEDIA
Reisefradrag er kjekt å få, men hva hvis du pleier å ha hjemmekontor? Foto: PANTHERMEDIA Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Svært mange av oss har lang reisevei til jobb, som kan gi rett til fradrag på skatten. Hvilket fradrag du skal ha og hvor mye det utgjør, er avhengig av hvordan du reiser til og fra jobb.

Også de som ikke betaler en krone for å reise til og fra jobb, kan ha krav på reisefradraget. Men har du hjemmekontor av og til? Vær obs slik at du ikke blir ufrivillig skattesnyter.

>> Kast selvangivelsen i søpla

Reisefradrag for å reise gratis

Har du en reisevei mellom hjemmet og arbeidsstedet som er på over 20 kilometer hver vei, vil du få fradrag for disse reisene. Fradraget tar utgangspunkt i antallet kilometer du reiser i løpet av året, ikke hvor mye du betaler for å reise. Altså får de med lengst reisevei til jobb også det største reisefradraget.

Sitter du på med noen gratis til og fra jobb, for eksempel med ektefellen eller en annen kollega, har du krav på fradraget. Fradraget gjelder selvsagt også de som kjører selv, eller reiser kollektivt - og tar kostnadene selv.

Eksempel: Du sitter på med ektefellen til og fra jobb, med en reisevei på 40 kilometer hver vei. For hver kilometer man reiser får man 1,50 kroner i fradrag. Jobber du fulltid, utgjør dette 230 arbeidsdager.

Alle må dessuten trekke fra en egenandel på 13.950 kroner. Da får man følgende regnestykke:

80 km x 1,50 = 120 x 230 = 27.600 kroner - 13.950 (egenandel) = 13.650 kroner

Dette beløpet føres i post 3.2.8 i selvangivelsen.

Det reelle skattefradraget blir 28 prosent av dette beløpet, som her utgjør 3.822 kroner.

De som derimot ikke har krav på dette reisefradraget, er de som kjører gratis eller med rabatt på et transportmiddel som arbeidsgiver stiller til rådighet. Dette vil for eksempel gjelde NSB-ansatte som reiser gratis med toget til og fra jobb.

Har du hjemmekontor fast hver uke, må du dessuten trekke fra disse dagene i beregningen. Hvis ikke får du fradrag for flere dager enn det du har krav på.

Les også: Har du husket å få med deg alle postene?

Fradrag for bompenger og ferjeutgifter?

De fleste av oss har ikke krav på fradrag for bompengeutgifter eller ferjereiser, selv om disse utgiftene er tilknyttet reiser til og fra jobb.

Det er likevel ett unntak:
Hvis det å reise med bil gir deg minst to timer kortere reisetid totalt, enn om du hadde reist kollektivt, kan du få fradrag for disse kostnadene. For eksempel vil dette gjelde enkelte som må bytte fra et transportmiddel til et annet om de velger kollektiv transport.

For å få fradrag, må de samlede bom- eller ferjeutgiftene utgjøre mer enn 3.300 kroner i løpet av 2012.

Er du i denne kategorien, fører du opp de samlede utgiftene i tillegg til reisefradraget i post 3.2.8.

Fradrag for pendlerreiser

Også de som bor og jobber borte fra folkeregistrert adresse, har rett på fradrag for reiser mellom arbeidet og hjemmet. Disse utgiftene føres i post 3.2.9 i selvangivelsen, og gis etter de samme regler og satser som ved arbeidsreiser, som vi beskriver lenger oppe i artikkelen

Dette krever for det første at du kan regnes som pendler. Avhengig av om du er enslig eller har familie, vil hvor ofte du reiser hjem avgjøre om du kan regnes som pendler.

Dessuten er det et vilkår at avstanden mellom boligen på arbeidsstedet og hjemmet ditt er så stor at dagpendling ikke er praktisk.

Har du brukt fly ved besøksreisen, kan du i stedet for å få fradrag for antall reiste kilometer, kreve fradrag for kostnader til flybillett. Kostnadene må kunne dokumenteres. I tillegg kan du kreve fradrag for resten av reisen, beregnet etter antallet kilometer.

Les også: Derfor bør du betale restskatten før 31. mai

Fradrag for ekstra kjøring til barnehagen

Kjører du barna til barnehagen eller SFO til og fra jobb, og dette gir deg ekstra reisevei, kan du få fradrag for kostnadene dette gir.

Ekstra reisevei til barnepass er lagt til foreldrefradraget, og føres inn i post 3.2.10 i selvangivelsen. Kjører du omveien med bil, beregnes kostnaden til 1,50 kroner per kilometer, mens de som reiser kollektivt får fradrag for de ekstra billettkostnadene dette gir.

Må du kjøre langt i feil retning, er det likevel ikke sikkert at du får fradrag for alt du har reist ekstra i løpet av 2012. Foreldrefradraget er nemlig begrenset til 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner for hvert ytterlige barn under 12 år.