Fradrag for meglerutgifter?

- Hei, jeg hadde ikke oppfylt kravene til bo- og eiertid da jeg solgte boligen min ifjor. Jeg må derfor skatte av gevinsten. Samtidig hadde jeg meglerutgifter på 75.000 kroner. Kan de gi meg redusert gevinst?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ja - i ditt tilfelle er det mulig. Siden du ikke har oppfylt kravene til bo- og eiertid er det forskjellen mellom hva du ga for boligen (inngangsverdi) og hva du fikk for boligen (utgangsverdi) som skattlegges.

Det blir altså viktig å redusere gevinsten som blir gjenstand for beskatning. Poenget er at omkostningene til megler gjør at din skattbare gevinst reduseres.

Dersom gevinsten i utgangspunktet er på en million kroner og meglerutgiftene var på 75.000 kroner, vil din skattbare gevinst bli redusert fra en million til 925.000 kroner

Merk: Meglerutgifter kan ikke kreves til fradrag når de påløper, det er først ved salg av boligen at kostnader ved kjøpet anses som en del av boligens inngangspris/kostpris.

Kostnadene vil derfor få betydning for beregning av gevinst eller tap.