Fra vikar til fast ansatt – dette gjør du:

Vikarbyrået kan være en snarvei til arbeidsmarkedet, vel og merke hvis du unngår fallgruvene. DinSide viser deg hvordan du går fram.

Snarere snarvei til drømmejobben

  1. Fra vikar til fast ansatt – dette gjør du:

Shoppe hos flere byråer

Ta en ringerunde til flere byråer. Forhør deg om arbeidstid, lønn og sykepenger. Sil på denne måten ut de useriøse byråene. Det lønner seg å være registrert hos flere vikarbyråer samtidig. Da setter du flere på jobben med å skaffe deg jobb og har flere bein å stå på. Du reduserer dermed sjansen for å være uten jobb (oppdrag) i lange perioder.

Ikke ta det du får

Du blir alltid bedt om å levere CV’en din til byrået. Deretter kaller de deg inn til intervju. Da sier du hvilken type jobb du er ute etter. Ikke si at du tar hva som helst, men framstå heller ikke som alt for kresen. Angi hvilken bransje du ønsker å jobbe i. Når de nye lovene trer i kraft har du mye større valgmuligheter enn tidligere.

De tjener mye på deg!

Under intervjuet får du vanligvis spørsmål om hvilken lønn du ønsker deg. Dersom du ikke sier noe, får du tilbud om den laveste lønna byrået tilbyr for den type jobb det er snakk om. Husk at vikarbyrået driver butikk og vil ha deg ”billigst” mulig. Vikarbyråene tar opp til dobbelt så mye i betaling fra bedriften som bestiller en vikar, som du får utbetalt i lønn. Dersom du får 100 kroner i lønn, betaler bedriften inntil 200 kroner til vikarbyrået. Dette dekker imidlertid også feriepengene dine. Du kan bruke din utdanning og arbeidserfaring, alder og tidligere lønnsnivå for å forhandle opp lønna.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke ta lett på ferdighetsprøvene

De største vikarbyråene samt nisjebyråene praktiserer ferdighetsprøver for nye vikarer. Prøvene foregår på dagtid og du får ikke betalt for tida du bruker på prøvene. De tester for eksempel hvor raskt du skriver en tekst eller hvor god du er i engelsk. Alt avhenger av hvilken type jobb du er ute etter.

Hold kontakten med Arbeidsformidlingen

Er du aktuell for et oppdrag (jobb), blir du innkalt til et intervju hos bedriften. Intervjuet følger vanlig praksis for intervjuer, men kan være litt mindre formelt siden vikarbyrået allerede har ”garantert” for at du er den riktige personen. Får du jobben, må du levere timeliste hver 14. dag. De fleste byråene betaler også ut lønn hver 14. dag. Ved korte oppdrag er det smart å være registrert som arbeidssøker ved Arbeidsformidlingen samtidig. Da får du utbetalt dagpenger dersom du ikke har oppdrag eller jobber deltid.

Du får feriepenger og overtidsgodtgjørelse

De aller fleste vikarbyråene følger de gjeldende arbeidstidsbestemmelsene. Du får med andre ord utbetalt feriepenger og ekstra lønn for overtid. Det sikrer også at du ikke jobber mer overtid enn det som er lov. Du har samme oppsigelsesvern som vanlige arbeidstagere, men kun så lenge et oppdrag varer. En bedrift kan i praksis si at de ikke vil ha deg lenger, selv om den avtalte kontraktsperioden ikke er over. Dette skyldes at vikarbyrået har arbeidsgiveransvaret, og ikke bedriften. Byrået har plikt til å tilby deg et annet oppdrag eller betale deg lønn i den avtalte kontraktstiden.

Langt oppdrag = Graviditet

Blir du gravid før et oppdrag er avsluttet, får du dekket lønna i permisjonstida gjennom trygdesystemet på vanlig måte. Du har rett til svangerskapspermisjon med full lønn hvis du har jobbet full tid i seks av de foregående ti månedene, uavhengig av hvor langt oppdrag du har når du blir gravid. Som vikar med korte oppdrag, kan du risikere at du ikke har jobbet seks av de foregående ti månedene.

Tegn forsikring

Majoriteten av vikarbyråene gir anledning til å bruke fire egenmeldinger per år, men de krever ofte at du har jobbet for dem i en viss tid. Sykemelding kan vanligvis brukes etter å ha jobbet 14 dager for byrået. Du får vanligvis sykepenger kun så lenge oppdraget ditt varer. Du får dekket minimum 1G (46950 kroner) gjennom trygdesystemet. Det du får utover dette, regnes ut etter hvor mye du har tjent i det foregående året. Du kan kun få dekket inntil 50 prosent av den lønna du har hatt. For å være økonomisk sikret mot sykdom, bør du tegne en privat forsikring mot uførhet eller kritisk sykdom. Husk imidlertid at du må ha betalt premie i minimum tre måneder (karenstid) før du kan få utbetalt noe.

Avtalt formidling

Får du tilbud om fast jobb i bedriften, varierer praksisen en god del. Noen vikarbyråer krever oppsiktsvekkende nok en viss ”tjenestetid” i byrået før du kan gå over i fast jobb. Andre avtaler rett og slett med bedriften om at du kan gå over i fast jobb etter en gitt tid som vikar, ofte etter tre måneder. Da opererer vikarbyrået i grenselandet mellom utleie og formidling av arbeidskraft. Når de nye lovene trer i kraft vil formidling av arbeidskraft bli mye mer vanlig enn det har vært til nå.

Fast ansatt vikar

En annen variant er å bli fast ansatt vikar – i vikarbyrået. Da får du fast og sikker lønn fra byrået, som kan leie deg ut til bedrifter. Du er imidlertid sikret lønna di.